Går gatelangs etter syke papirløse i julestria – Vi møter mange som føler seg som «ikke-mennesker» og som folk som lever utenfor samfunnet, samtidig som de står midt i blant oss.

Mens julehandelen igjen strekker seg mot nye omsetningsrekorder, bruker Masooda, Monica og Fadoma førjulstiden til å informere papirløse om retten, og muligheten, til gratis helsehjelp.

På veien over Vaterlandsbrua mot Grønland torg går førjulen som normalt. Travle Oslo-borgere haster forbi med fylte poser med julegaver og julemat, på kaffebarene snakkes det engasjert. Men for det trente øyet er det store kontraster som utspiller seg. Midt oppi mylderet står to unge gutter og bivåner det hele. For mange ser de kanskje ut som typiske elever ved Elvebakken videregående skole. Men ikke for Masooda fra Helsesenteret for papirløse. Hun snakker pashto og går bort til guttene.

– Vi møter mange som føler seg som «ikke-mennesker» og som folk som lever utenfor samfunnet, samtidig som de står midt i blant oss, sier kollega Monica, mens hun ser Masooda presentere seg.

Les også: Tobarnsmoren Ellen må be om hjelp for å gi barna en god jul

De blir stående en stund i bylarmen, guttene nikker og lytter interessert. Masooda gir dem en brosjyre og kommer tilbake til sine kolleger.

- De er fra Sør- Afghanistan og var veldig interessert i informasjon. De er her sannsynligvis uten lovlig opphold, men ville ikke røpe for mye, sier Masooda.

Infeksjoner, kroniske smerter, psykiske lidelser

Monica Falk leder prosjektet om oppsøkende helsehjelp. for papirløse. Foto: Torstien Ihle

Av de 3364 personene som har besøkt Helsesenteret for papirløse migranter på Bjølsen siden åpningen i 2009, finnes det like mange sterke historier og skjebner.

For hva skjer når du ikke har lovlig opphold i landet du er i, og samtidig blir syk og trenger legehjelp?

– Terskelen er svært høy for denne gruppa for å oppsøke Legevakten, sier Monica Falk. Hun leder det nye prosjektet som ble startet opp i sommer, hvor målet er å drive oppsøkende og forebyggende arbeid om helsesenteret på gata.

Støtt Kirkens Bymisjons juleaksjon Gled en som gruer seg til jul

– Mange vi møter sier at de er syke, men ikke har penger, og veldig mange er redde, fortsetter hun. Da er det fint å kunne informere om at de frivillige legene og helsepersonellet på Helsesenteret tar imot pasienter, helt gratis. Frivillige leger, tannlege, jordmor,fysioterapeut og psykolog tar imot ca 1000 pasienter i året, hvorav halvparten er nye. De aller fleste pasienter hun møter har samme plager som gjennomsnittspasienten tar med seg til fastlegen.

– Infeksjoner, gynekologiske plager, kroniske smerter, men også psykiske lidelser. Noen ganger svært alvorlige. Vi møter gravide kvinner som ikke vet at de har krav på svangerskapsoppfølging på de kommunale helsestasjonene, sier Monica. Medisiner dekkes ved behov. Akutt syke pasienter blir henvist til det offentlige helsevesenet.

Noen ganger har langvarige og kroniske helseproblemer utviklet seg til mer alvorlige situasjoner, fordi pasientene ikke selv har turt å søke hjelp tidligere.

– Da sender vi dem avgårde til legevakt eller sykehus i en drosje betalt av oss, sier Monica.

Masooda, Monica og Fadoma ser en annen førjulsstemning enn mange, i sitt arbeide på gata. Foto: Torstein Ihle

Oppsøker bilvaskerier og moskeer

Dagens vandring går via en asiatisk matvarehandel og forbi et gatekjøkken. Der er det Fadomas tur til å stoppe opp. En somalisk kvinne lytter konsentrert. De tre kvinnene møter ofte mennesker på Grønland, og denne kvelden er ikke noe unntak. Andre ganger går de til bilvaskerier, moskeer, akuttovernattinger eller flere av byens tilbud for hjemløse og rusavhengige. Alle blir informert om taushetsplikten som helsearbeiderne har, og retten og muligheten til å få helsehjelp.

Les også: Sterke inntrykk under ByFrokost

- Jeg kjenner mange som ikke har oppholdstillatelse, sier en somalisk mann i T-bane-undergangen på Grønland, og begynner å fortelle.

– Arbeidet hadde aldri gått uten brobyggerne, sier Monica som bivåner det hele.

Husly som betaling

Hjelpepleier og brobygger Fadoma Hassan Ali fra Somalia har snakketøyet i orden, kan kommunisere på somali og italiensk og har også selv kjent på mye av virkeligheten menneskene de oppsøker befinner seg i. Masooda Dustyar kom selv til Norge fra Afghanistan som flyktning. Hun er utdannet tannlege fra hjemlandet. Nå er hun brobygger og ansvarlig for tannhelseprosjektet på Helsesenteret.

– Kvinnene forteller at de jobber som hushjelp og passer barn. De jobber svart og får ofte mat og husly som betaling i stedet for penger, sier Masooda.

– Jeg kom selv hit som flyktning, og jeg skjønner hva de føler. De er redde, de vet ikke hva som skjer med dem, og jeg er glad for å kunne hjelpe til, forklarer Fadoma.

Sår førjulstid

Mange papirløse flytter kontinuerlig på seg for å gjemme seg fra politiet. Det er naturligvis en sår tid fram mot jul for mange. Flere mennesker uten lovlig opphold bor på gata, mens andre bor midlertidig på sofaer.

– Papirløse er også sårbare for utnyttelse, og mange har psykiske helseproblemer. Mye tyder på at de psykiske plagene både er resultat av opplevelser fra hjemlandet, reisen til Europa, men også opplevelsen av å være i en ubestemt situasjon her i Norge, sier Monica. En kvinne i en frisørsalong sier hun skal gi videre informasjon til en kunde. Noen tar imot informasjonen med et takk, andre stiller flere spørsmål mens brobyggerne svarer utfyllende, og så er det dem som ikke virker direkte entusiastiske. Trekløveret fortsetter ferden videre i Oslo-kvelden. Vel vitende om at Helsesenteret også holder åpent i jula, av en grunn.

Les også: Norges første hjemløshologram gjorde en «usynlig» synlig

Det oppsøkende forebyggende arbeid på gata startet i sommer, med økonomisk drahjelp fra EUmidler. Det avsluttes ved utgangen av 2016. Helsesenteret for papirløse migranter holder til på Bjølsen, og er landets første senter av sitt slag. Senteret driftes av Kirkens Bymisjon og Røde Kors

Tekst: Anne Marie Huck Foto: Torstein Ihle

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.