Loading

Hayat sigortaları

KREDİLİ HAYAT SİGORTASI
UZUN VADELİ YILLIK HAYAT SİGORTASI
YILLIK HAYAT SİGORTASI
ÇOK YAŞA SİGORTASI
KANSER SİGORTASI
MALULİYETLİ HAYAT SİGORTASI
AMELİYAT GÜVENCE SİGORTASI
Hayat sigortası SIK SORULAN SORULAR

.

Kredili hayat sigortası

18-65 yaşa risk kabul e uygun olarak :1-20 yıl vade ile yapılır
Kredi Hayat sigortası kredi kullanan müşterilerimizin beklenmedik bir yaşam kaybı veya kaza sonucu malul kalınması ile işini kaybetme riskinin gerçekleşmesi yada çalışma şeklinize göre hastanede yatılması durumunda;

Bankaya kalan kredi borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını

amaçlayan hayat sigortasıdır.

Bu nedenle kendiniz ve sevdikleriniz için kurmak istediğiniz düzenin beklenmedik olaylar ile bozulmamasını istiyorsanız bu ürünü krediniz ile beraber alıp geleceğe güvenle bakabilirsiniz.

Poliçe teminatı : Vefat Teminatı
Sigortalının vefatı durumunda kredi borcu kapandıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

UZUN VADELİ YILLIK HAYAT SİGORTASI

Neden "Uzun Süreli Hayat" Sigortası Almalısınız?

Kendinizin ve ailenizin yaşam standartlarını, ister sabit ister esnek teminatlı paketler içeren "Uzun Süreli Hayat" sigortası seçenekleri ile her yıl yenileme yapmaya gerek kalmadan uzun süreli olarak güvence altına alabilirsiniz.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasına Kimler Katılabilir?

18 - 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes (FİBA Hayat Sigorta A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Süresi Ne lKadardır?

Sigorta süresi yaşınıza bağlı olarak an az 2, en fazla 20 yıldır.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?
Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu vefatı halinde belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalı tehlikeli hastalıklar teminatını isterse sadece kanser şeklinde 1 hastalık olarak, kalp krizi, hastalık sonucu inme ve kanser şeklinde 3 hastalık olarak yada kalp krizi, kanser, felç, koroner arter cerrahisi, böbrek yetmezliği, önemli organ nakilleri, inme, multiple skleroz (MS) şeklinde 8 hastalık olarak seçebilir.

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, kansere yakalanması veya belirtilen 8 hastalıktan birine yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ödendikten sonra vefat teminat tutarından bu tutar kadar indirim yapılır.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, hastalık sonucu malul kalması, kansere yakalanması veya kalp krizi, kanser, felç, koroner arter cerrahisi, böbrek yetmezliği, önemli organ nakilleri, inme, multiple skleroz (MS) şeklinde belirtilen 8 hastalıktan birine yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatının başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ek ödemeli bir teminattır. Sertifikanın başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalık sonucu maluliyet veya tehlikeli hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 30 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir

Pratik Hayat - Maluliyetli

Pratik Hayat – Maluliyetli Sigortası ile beklenmedik risklere maruz kalmanız sonrasında, kendinizin ve sevdiklerinizin, yaşam standartlarını korumak için önleminizi bugünden alın.

Neden "Pratik Hayat - Maluliyetli" Sigortası Almalısınız?
"Pratik Hayat" Sigortasına Kimler Katılabilir?

18 - 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes (FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

"Pratik Hayat" Sigortasının Süresi Ne Kadardır?

Sigortanın süresi 1 yıldır.

"Pratik Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı:

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

YILLIK HAYAT SİGORTASI

18 - 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes (FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.
"Yıllık Hayat" Sigortasının Süresi Ne Kadardır?

Bu sigortanın süresi 1 yıldır. Sigortalı isterse başvuru sırasında belirterek her yıl sigortanın yenilenmesini sağlayabilir.

"Yıllık Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?
Vefat Teminatı ana teminattır

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe Bağlı):

Kaza sonucu tedavi masrafları yapılması durumunda yapılan masraflar fatura karşılığında teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere Ferdi kaza genel şartları kapsamında ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (İsteğe Bağlı):
Sigortalı tehlikeli hastalıklar teminatını isterse sadece kanser teminatı yada kalp krizi, hastalık sonucu inme ve kanser teminatlarını içeren seçeneklerden birini seçebilir.
Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir
Tehlikeli hastalıklar teminatı ödendikten sonra vefat teminat tutarından bu tutar kadar indirim yapılır.

ÇOK YAŞA SİGORTASI

Vefat, hastalık sonucu daimi maluliyet, kalp krizi ya da hastalık sonucu inme geçirme veya kansere yakalanma risklerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Hastalık durumunda herhangi bir hastane faturası gerekmeden size nakit ödenecek toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

"Çok Yaşa" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalı tehlikeli hastalıklar kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser ve hastalık sonucu maluliyet teminatlarını içerir.

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Çok Yaşa" Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, hastalık sonucu malul kalması ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatının başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ek ödemeli bir teminattır. Sertifikanın başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalık sonucu maluliyet veya tehlikeli hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 30 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir

"Çok Yaşa" Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Vefat teminatı için hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan maluliyetler Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı kapsamı dışındadır:

Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.

Cürüm işlemek veya cürüme teşebbüs.

Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.

Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.

Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.

Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) ve buna bağlı olan komplikasyonlar veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) enfeksiyonları.

Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, hastalıklar ve ameliyatlar.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan Tehlikeli Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:

Sigortalı'nın, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.

AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar.

Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.

İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.

Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.

Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.

Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.

Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.

Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.

Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.

Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.

Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.

Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.

Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.

Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen muafiyet süresi içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar.

PEMBE KURDELA SİGORTASI

KANSER SİGORTASI

Kadınlara özel kanser hastalıklarını kapsayan "Pembe Kurdele" sigortası ile gerek hastalığın tedavi süreci boyunca, gerek sonrasında finansal destek ile kendinizi korumaya alın.
Pembe Kurdele İnternet Sitesi www.pembekurdele.com.tr
Neden "Pembe Kurdele Sigortası Almalısınız?

Kadın kanserlerine yönelik bir güvence olan Pembe Kurdele poliçesi kapsamında, bu hastalıklardan her hangi birine yakalanılması halinde ödenecek teminat tutarı ile ister tedavi masrafları ister tedavi süresince çalışılamayan dönemde ki finansal ihtiyaçlar, ya da evde bakım, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi önemli ihtiyaçlar karşılanabilir.

"Pembe Kurdele" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Kadın Kanseri Teminatı

Meme kanseri,

Rahim kanseri,

Rahim ağzı kanseri,

Rahim içi kanseri,

Yumurtalık kanseri,

Tüpler, vajina/vulva tümörler

Yukarıda belirtilen kadın kanser türlerinden birine yakalanılması halinde hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirtilen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Vefat teminatı için hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan Tehlikeli Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:

Kadın kanserleri teminatlarına yönelik olarak sigortalı'nın, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.

AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar.

Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.

İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.

Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.

Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.

Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.

Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.

Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.

Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.

Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.

Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.

Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.

Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.

Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen muafiyet süresi içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar.

AMELİYAT GÜVENCE SİGORTASI

Ameliyatlara Karşı Korumasız Kalmayın

“Ciddi bir ameliyatın masraflarını nasıl karşılarım” kaygısına son veren “Kapsamlı Ameliyat Güvence” sigortasıyla kritik ameliyatlara karşı kendinizi güvence altına alın.

“Kapsamlı Ameliyat Güvence” Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir. Vefat teminatı hayat sigortası genel şartlarına, göre düzenlenmiş olup hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.

Tüm Ameliyatlar Teminatı:

Tüm ameliyatlarına karşı sigorta güvencesi sağlanmaktadır. Ameliyat teminatı ürün özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

"Kapsamlı Ameliyat Güvence" Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?

Ameliyat geçirip en az 72 saat hastanede kalmanız durumunda, geçirilen ameliyatın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Kapsamlı Ameliyat Güvence” Sigortası Kapsam Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Herhangi bir kaza sonrası oluşan ya da (aşağıda tanımlandığı haliyle) önceden beri var olan ya da doğumdan beri bulunan hasarların tamiri için yapılan cerrahi işlemler.

İntihar girişimi ya da kişinin kendini yaralamaya dönük bir girişimi nedeniyle yapılan cerrahi işlemler.

Gebelik, normal doğum, sezaryen doğum, düşük, doğum kontrolü, hamile kalamama, hamile kalma, kısırlık (sterilite), tüp bebek gibi çocuk sahibi olmaya yardımcı her türlü işlem, cinsel yolla bulaşan hastalıklar .

Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) ve/veya AIDS’e neden olan insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ya da HIV nedeniyle vücutta oluşmuş komplikasyonların tedavisi için yapılan cerrahi işlemler.

Bireyin psikolojik durumu nedeniyle tavsiye edilmiş olsa dahi her türlü kozmetik ve estetik cerrahi işlemler.

Kelliğin cerrahi tedavisi.

Burun ya da sinüslerle ilgili cerrahi işlemler.

Diş ile ilgili her türlü cerrahi girişim.

Her türlü göz ve katarakt cerrahileri.

Obezite tedavisi ya da kilo azaltma amacıyla yapılan cerrahi işlemler.

Her türlü akıl hastalığının, histeri, nöroz, psikoz, stres ve yeme bozukluklarının (anoreksi ve bulimia) tedavisi amacıyla yapılan cerrahi işlemler.

Böbrek diyaliz tedavisi ile ilişkili her türlü cerrahi.

Alkol ve reçete ile satılan ilaçlar dâhil her türlü madde bağımlılığının neden olduğu ya da ilişkili sayıldığı hastalıkların tedavisi için yapılan cerrahi işlemler.

Hastanede yatış gerektirmeyen poliklinik düzeyinde cerrahi işlemler .

Biyopsi, kolonoskopi veya artroskopi gibi tanı veya görüntüleme amacıyla yapılan her türlü cerrahi işlem.

Her türlü deneysel cerrahi.

Tıbbi açıdan gerekli olmayan her türlü cerrahi veya hastane yatışı.

Cinsiyet değiştirme operasyonu.

Anne karnındaki bebeğe yapılan cerrahi işlemler.

Organ bağışlama.

Poliçe sahibinin geçerli ehliyeti olmadığı halde kullandığı herhangi bir motorlu araç kazası sonucu yapılan cerrahi işlemler .

Nükleer kirlilik, savaş, işgal, silahlı saldırı, isyancılara katılım, başkaldırı, ihtilal, sivil ayaklanmalar.

Aşağıda yer alan spor faaliyetleriyle uğraşma:

dağcılık, kaya tırmanışı, mağaracılık, motorlu taşıt yarışları, motosiklet yarışı, tekne (powerboat) yarışları, paraşütle atlama, delta kanatla uçuş, kayak, “ultralight” veya benzer araçlarla uçuş sporları, dövüş sanatları, tüplü dalış, kayakla atlama.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortaları

1. Hayat Sigortası Nedir? Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye alır.

Örneğin; Maluliyet durumunda veya tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda, sigorta poliçenizde belirtilen teminat tutarınız kadar size ödeme sağlanır. Vefat durumunda ise geride kalan sevdiklerinin maddi sıkıntı içerisine girmeden yaşamlarını sürdürmesi, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmeleri için finansal destek sağlar.

2. Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve özellikle sağlık durumunuz ile ilgili detayları sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir.

Sizin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartları okuyabilir ve seçtiğiniz ürünün özelliğine bağlı olarak farklılaşan özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ürünün kapsam dışı durumlarını dikkatlice incelemelisiniz.

3. İstediğim Kişiye Hayat Sigortası Yaptırabilir Miyim?

Dilediğiniz bir kimsenin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı dilediğiniz bir veya birkaç sigorta şirketine sigorta ettirebilirsiniz.

4. Sigortalı, Sigorta Ettiren Ve Lehtar Ne Anlama Gelir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehtar olarak seçebilir.

5. Poliçe Primlerini Ne Sıklıkla Öderim?

Poliçe primlerinizi kredi kartınız ile peşin ya da 8 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz.

6. Birden Fazla Hayat Sigortası Poliçesi Satın Alabilir Miyim?

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

7. Hayat Sigortası Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Biter?

Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda vefat riskinin gerçekleşmesiyle sona erer.

8. Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Var mı?

Hayat Sigortalarında ödenen primlerin;

-Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i

-Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri için ise beyan edilen yıllık gelirin %15’i ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

9. Hayat Sigortalarındaki Vergi Avantajından Nasıl Faydalanabilirim?

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.

10. Hayat Sigortası Primlerimi Nasıl Ödeyebilirim?

Poliçe primlerinizi Fibabanka hesabınızdan peşin, kredi kartınızdan tek çekim ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

11. Hayat Sigortası Yaptırdıktan Sonra Herhangi Bir Ödeme Yapmazsam Ne Olur?

Herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda sigortanız geçerli olmayacaktır. Bu durumda risk gerçekleşse dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.

12. Hayat Sigortası, Özel Sağlık Sigortası Yerine Geçer Mi?

Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, seçilen teminatlara göre kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda sigortalının ya da sevdiklerinin yaşam standartlarının korunmasını sağlayan finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım (birikim) ürünüdür. Sağlık Sigortası ise, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin ya da tanı ve tedavi işlemlerinin karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

13. Hayat Sigortası Poliçeleri Devlet Güvencesi Altında Mıdır?

Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır.

14. Kredi Hayat Sigortası Nedir ve Neden Önemlidir?

Kredi Hayat Sigortası bankalardan kullandığınız; konut, araç, ihtiyaç gibi kredilerin geri ödeme süresi boyunca vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda geride kalan sevdiklerinizi, karşılaşabilecekleri muhtemel borç yükünden korumak için özel olarak tasarlanmış bir hayat sigortasıdır. Yani zorunlu değil ama gerekli bir uygulamadır. Risk gerçekleştiği tarihte poliçenizde belirtilen teminat tutarına istinaden kalan kredi borcunuz sigortanız tarafından karşılanır.

15. Kredi Hayat Sigortası’nı Kredi Aldığım Bankadan Almak Zorunda Mıyım?

Kredi hayat sigortası için seçtiğiniz sigorta şirketi, kredi aldığınız bankadan farklı bir sigorta şirketi olabilir. Yasal olarak kredi kullandığınız bankadan sigorta satın alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Kredinizi bankadan, sigortanızı ise Fibaemeklilik Online'dan alabilirsiniz. Avantajlı fiyatlarla sevdiklerinizi güvence altına almak için tıklayınız

16. Kredi Kullandıktan Sonra İşsiz Kalırsam Kredi Taksidim Ödenir Mi?

Kredi hayat sigortası teminatları arasında işsizlik teminatı alınmış ise bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 veya 12 ay (kredi süresi 2 yıldan az ise 6 diğerlerinde 12 defa ödeme yapılır) olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen kredi taksit tutarı ödenir. Toplam kredi süresi 24 ay ve daha uzun ise azami 18 adet ödeme yaparak kredi taksitlerinin güvence altına alınmasını sağlar. İşsizlik/gündelik hastane tazminatı ürün özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

İşsizlik Tazminatına Hak Kazanma Koşulu; sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi ve aynı işveren ile kesintisiz 6 ay çalışılmış olması gerekmektedir.

17. Pembe Kurdele Poliçesi Hangi Kadın Kanserlerini Kapsamaktadır?

Meme kanseri, rahim kanseri, rahiç içi kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, tüpler ve vajina/vulva tümörleri kapsamaktadır.

19. Tazminatı Aldıktan Sonra Nereye Harcayacağıma Dair Bir Evrak İstenir Mi?

Hayır, aldığınız tazminat tutarını dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

20. Pembe Kurdele Poliçesinin Bana Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Pembe kurdele poliçesinin kapsadığı kanserlerden herhangi birine yakalanılması durumunda, sağlık sigortasından farklı olarak teminat tutarınız tek seferde nakit olarak size ödenir. Tutarı istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz Örneğin; tedavi masrafları, evde bakım, finansal rahatlama, psikolojik destek gibi ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

21. Poliçem Bana Sormadan Yenilenir Mi?

Poliçenizi alırken; otomatik yenilensin seçeneğini seçip istediğiniz süreyi belirttiyseniz bu süre içerisinde yenilemeniz otomatik yapılır ve size poliçeniz tekrar gönderilir. Eğer otomatik yenileme istemediyseniz ya da otomatik yenileme süreniz bitti ise size Müşteri Hizmetlerimiz tarafından arama yapılır ve yenileme talebiniz olur ise sesli onayınıza istinaden poliçe yenilemeniz yapılır.

22. Çok Yaşa Plus Hayat Sigortası Hangi Teminatları İçerir?

Çok Yaşa Plus hayat sigortası 6 çeşit kritik ameliyat (Böbrek, mide, akçiğer, karaciğer, açık kalp ve beyin ameliyatı) ve kritik ameliyat teminatının 10’da 1’i kadar vefat teminatı içermektedir.

23. Çok Yaşa Plus Poliçesi Aldığımda 1 Hafta Sonra Ameliyat Olmam Gerekirse Yararlanabilir Miyim?

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 günlük muafiyet süresi vardır. 90 günlük muafiyet süresinin ardından risk gerçekleşmesi durumunda, en az 48 saat hastanede kalmanız koşuluyla yararlanabilirsiniz.

24. Poliçem Yenilediğinde Tekrar 90 Günlük Muafiyet Süresi Olacak Mı?

Yenileme yaptığınızda tekrar bir daha muafiyet süresi uygulanmaz.

25. Çok Yaşa Hayat Sigortası Hangi Teminatları İçerir?

Çok Yaşa hayat sigortası kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser olmak üzere 3 çeşit tehlikeli hastalık ve bu teminatların 10’da 1’i kadar hastalık sonucu maluliyet ve vefat teminatı içermektedir.

26. Neden Çok Yaşa Hayat Sigortası Almalısınız?

Vefat, hastalık sonucu daimi maluliyet, kalp krizi ya da hastalık sonucu inme geçirme veya kansere yakalanma risklerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Hastalık durumunda herhangi bir hastane faturası gerekmeden size nakit ödenecek toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

Created By
Design By Windsör
Appreciate

Credits:

Created with images by Leroy_Skalstad - "people peoples homeless male poverty social city" • Mubariz Mehdizadeh - "untitled image" • Engin_Akyurt - "surgery hospital doctor" • William - "untitled image"