Loading

Campus Campina

Doel

Campus Campina heeft volgende doelstellingen:

 • branding van de Kempen als innoverende en ondernemende regio;
 • innovatie en ondernemerschap binnen de Kempen stimuleren, koesteren en ontwikkelen;
 • innovatief ondernemerschap aantrekken binnen de Kempense speerpuntsectoren: industry 4.0 – smart processing, health economy, agro-food, biobased economy.

Acties

1. Incubatie en/of productieruimte: Campus Campina biedt op de sites Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout en de Innovatiecampus Geel een incubatie- en/of productieruimte aan, waardoor innoverende en startende ondernemers de mogelijkheid krijgen zich in de Kempen te vestigen.

2. Netwerk van dienstverleners: rond deze twee innovatiepolen zal een netwerkuitgebouwd worden van bestaande Kempense dienstverleners om hun aanbod voor ondernemers nog toegankelijker te maken. Campus Campina heeft hier op de eerste plaats een doorverwijsfunctie. Daarnaast kunnen de dienstverleners ook rechtstreeks in contact blijven treden met start-ups, scale-ups,….

3. Ecosysteemwerking Kempense speerpunten: vanuit deze operationele werking kan Campus Campina op een pragmatische wijze bouwen aan een ecosysteemwerking voor de Kempense speerpuntsectoren, waardoor:

 • innoverende bedrijven, met focus op start-ups, scale-ups en spin-offs, samen, door en met elkaar kunnen groeien;
 • deze innoverende (groei)bedrijven letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen in de Kempen;
 • jongeren en studenten met innovatieve ondernemerszin ondersteuning krijgen om hun droom op te starten in de Kempen;
 • innovatief ondernemerschap wordt gestimuleerd en versterkt;
 • de transfer van de kennis uit het onderzoek tot bij de ondernemers wordt gerealiseerd.

Essentieel bij de uitbouw van Campus Campina is de rol van de campusmanagers die de innovatiepolen beheren, de taak van doorverwijzer naar dienstverlening opnemen en actief bouwen aan het ecosysteem. Tussen de campusmanagers van beide sites worden operationele afspraken gemaakt.

We zijn tevreden als…

 1. meer start-ups, meer scale-ups, meer spin-offs worden gerealiseerd, onder andere vanuit de kennisinstellingen, maar niet exclusief.
 2. innovatieve bedrijven zich vestigen op OMC en de Innovatiecampus Geel.

Tijdslijn

 • 2020- juni 2021: uitbouw partnerschap, programma-opbouw, profiel campusmanager bepalen
 • September2021: uitrol innovatieprogramma
 • 2022: engageren campusmanager (mogelijk vroeger indien eerder fondsen worden gevonden), stuurgroep ‘Campus Campina’ operationeel. 2022-…: brandingcampagne Kempen als ondernemende en innoverende regio

Middelen en mankracht

 • Middelen voor brandingstrategie
 • Middelen voor netwerkmanagement: 1 VTE Innovatiecampus
 • Middelen voor de uitbouw van incubatoren (infrastructuur en onderliggende diensten)

Met betrekking tot de financiering kan de nieuwe generatie Europese fondsen mogelijks soelaas bieden.

Partnerschap

Het projectidee werd uitgewerkt door volgende voortrekkers: Etion, Provincie Antwerpen, stad Geel, stad Turnhout, gemeente Herselt, SCK, Belgoproces, Huis Perrekes, Thomas More, Elements.career, UNIZO provincie Antwerpen, VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, IOK, i-Delta.

Dit project vertrekt vanuit de bestaande innovatiepolen OMC en Innovatiecampus Geel. In een latere fase kunnen de stationsomgeving van Turnhout en het Technologiehuis van Geel hier eventueel aan toegevoegd worden.

Campus Campina activeert een bestaand netwerk: KU Leuven, Thomas More, VITO, SCK, VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, UNIZO provincie Antwerpen, VLAIO-Team Bedrijfstrajecten, de relevante speerpuntclusters (Flanders’ FOOD, Catalisti), banken, I-Start Imec, Flanders Make, Innovatiesteunpunt.