Wij werken in de haven Kijk je mee?

Bij ons is iedereen een beetje maf.

Leven in de maatschappij vinden wij vaak ingewikkeld

Maar samen krijgen we een hoop voor elkaar

We zijn heel verschillend

Jong

Oud

en alles daartussen

We houden van dieren

Tuinieren en koken

Creativiteit

In onze ateliers

Maken wij kussentjes

En drukken we shirts

We houden van rust

En van drukte

We doen van alles met bootjes

We leren van elkaar

Helpen elkaar

En hebben veel lol samen

Eigenlijk zijn we een soort familie

Wij zijn het Leerwerkbedrijf Oostereiland

Created By
Perdita Bij 't Vuur
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.