Kvalifiseringskonkurranse til EYP 2017 I juni skal vi gjennomføre utvelgelsesprosess for å velge tre elever som kommer til å representere Nannestad vgs på EYP 2017. De tre beste kandidatene kommer til å delta i den nasjonale sesjonen på Voss den 13.-15.september 2017.

Hva er EYP?

European Youth Parliament er en uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider med spørsmål som er aktuelle for europeiske ungdommer. EYP i Norge ble stiftet i 2002, og har siden det avholdt årlige såkalte National Selection Conferences (NSC) der delegater fra videregående skoler over hele landet møtes til diskusjon og sosial utveksling. NSC-ene er også arena for utvelgelse av delegasjoner til de noe større Internasjonale Sesjonene.

Hvem passer EYP for?

Elevene som er interessert i globale spørsmål som miljø, flyktninger, menneskerettigheter og internasjonal politikk

Elevene som snakker godt engelsk

Elevene som liker å holde presentasjoner foran andre

Hvordan kvalifisere seg til EYP 2017?

Skriv en tekst som passer inn i det overordnede temaet ”Globale utfordringer”. Teksten din må være skrevet på engelsk og bør ikke overskride 1000 ord. Hvis du bruker kilder i din tekst, må du benytte deg APA-stilen.

For å være med i kvalifiseringskonkurransen må du sende ditt bidrag innen 18. juni 2017 til barbara.anna.zielonka@nannestad.vgs.no

Spørsmål om kvalifiseringskonkurransen kan rettes til:

Barbara Anna Zielonka/ barbara.anna.zielonka@nannestad.vgs.no/ 46815566

Created By
Barbara Anna Zielonka
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.