Loading

Juupajoen ROTKON synty

Juupajoen rotko, hulppea luonnonnähtävyys

Korkeakoskesta pulppuavat vedet laskeutuvat Juupajoen upeaan luonnonnähtävyyteen eli Juupajoen rotkoon. Alue on nykyään luonnonsuojelualuetta, pinta-alaa on noin 30 hehtaaria ja jokivartta reilut kaksi kilometriä. Alueella on kaksi luontopolkua. Vuonna 2016 on kunnostettu lyhyt luontopolku, jonka pituus on noin 500 metriä. Toinen luontopolku, jonka pituus on noin 1,5 kilometriä, odottaa kunnostusta. Korkeuseroiltaan vaihtelevat polut ovat paikoin haastavia kulkea. Rotkon luontopolut antavat kulkijalleen uskomattoman hienon luontokokemuksen. Rotko sijaitsee aivan Korkeakosken taajamassa eli sinne on hyvin helppo mennä ja tutustua.
Juupajoen rotkolaakso eli raviini on syntynyt jääkauden muovaamana.
Suojele hienoa luontoa – kulje vain poluilla
Kyseessä on poikkeuksellisen syvä, pitkä ja hieno luontonähtävyys. Raviinilehdot ovat Suomessa harvinainen luontotyyppi.
Rotkon pohjalla on aivan omanlaisensa tunnelma – hiljaista ja hieman mystistä

Raviinit ovat muodostuneet jääkauden loppupuolella sulamisvesien uurtamina. Juupajoen raviinin on syövyttänyt ja kuluttanut alla virtaava joki. Maa-aines on hienoa ja alueen topografia jyrkkärinteistä. Kun rinteen kaltevuus sekä pinta- ja pohjavesien valunnan määrä ovat riittävän suuria, virtaava vesi alkaa kuluttaa maa-ainesta tehokkaasti.

Kun maa-ainesta kuluu painanteen pohjalta, rinteen reunoilla tapahtuu vyörymistä. Rinteet muodostuvat näin ollen jyrkiksi ja pohja teräväksi, jolloin muodostuu poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen muotoinen raviini.

Raviinit tehostavat valuntaa läheisyydessään ja siten kuivattavat lähialueensa maaperää eli toisin sanoen laskevat paikallisesti pohjaveden pinnan tasoa.
Rotkon pohjalla kävellessä jopa kuumina kesäpäivinä on viileää. Varjostavat, mahtavat kuuset suojaavat paisteelta ja paahteelta.

Kuvat: Jutta Ahro

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.