Pukkey Naja อรปวีญา สมญาทวี

ผลงานชิ้นที่ 1 เลือกรูปนี่เพราะเป็นรูปที่ดูสดใส เลือกรูปแบบ อักษรนี้เพราะเป็นคนเขียนค่อนข้างหวัด ที่เลือกใช้สีฟ้า และเขียวเพราะเป็นสีธรรทชาติ ความคิดเห็นจากเพื่อนก็ ดูสดใสดี
ผลงานชิ้นที่ 2 ไข่ปริศนา

วันหนึ่ง ขณะที่ตาคนหนึ่งได้เดินไปหาของในป่าพร้อมกับสมุนของเค้า ขณะที่เค้ากำลังขุดหลุมหาอาหารอยู่นั้น เจ้าตุ่น หมาจอมซนของเค้าได้วิ่งเล่น แล้วไปเจอกับ ไข่ยักษ์ ทันใดนั้นเจ้าตุ่นได้แบรกอย่างกะทันหัน แล้วกูดูด้วยความสงสัย และวาดกลัว พอตานั้นหันไปเห็นก็แปลกใจยิ่งนักแล้วได้พูดกับเจ้าตุ่นว่า นันไข่อะไร ช่างใหญ่ยิ่งนัก ทันใดนั้นไข่ใบนี้ก็ได้แตกออกมาเป็นห่านที่กำลังจะตาย ทันใดนั้นตาก็รู้สึกสงสารและเก็บห่านตัวนั้นกลับไปเลี้ยงดูแลอย่างดี ป้อนข้าว ป้อนน้ำและรักษาจนมันแข็งแรง และเมื่อเวลาผ่านไปห่านตัวนั้นได้กลายเป็นสีทอง และให้โชคตาจนตาผู้นั้นมีเงินทองมากมายและนำไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน จนเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่มีกินอยู่ได้อย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำความดี สิ่งดีๆนั้นจะตอบแทนเรา

ผลงานชิ้นที่ 3
ผลงานชิ้นที่ 4
ผลงานชื้นที่ 5
ผลงานชิ้นที่ 6 ทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมดีๆที่เราได้มีส่วนร่วม ทำดีถวายพ่อหลวง คือโบว์ ไวอาลัย สำหรับคนที่ไม่มีเสื้อสีดำใส่ สามารถติดเพื่อแสดงความไวอาลัย โดยการติดที่บริเวณอกซ้าย หรือแขนซ้ายก็ได้ รู้สึกดีใจที่ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.