Loading

Es en Jan Barbier 14/02/2020 nieuwsbrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg nog een korte nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie. Vanuit praktisch oogpunt is het een combinatie-nieuwsbrief voor zowel de Jan Barbier als de Es: Tijdens de afgelopen twee studiedagen hebben beide teams namelijk nauw samengewerkt op het vlak van de implementatie van ons nieuwe (digitale) rapport en de voorbereiding op het thema ‘vrijheid’ waar beide scholen na de vakantie mee gaan starten. Over beide zaken leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Hoe meer dit schooljaar vordert, hoe meer een afscheid van Roel Roelofs als directeur van beide scholen nadert. Afgelopen week heeft Maud Berendsen, voorzitter van het college van bestuur van stichting Ieder Kind Telt, de teams van de Es en Jan Barbier geïnformeerd over de te volgen procedure rondom de aanstelling van een nieuwe directeur. Ook de beide MR’en zijn hierover geïnformeerd en zullen samen de sollicitatieprocedure doorlopen. Ook hierover in deze nieuwsbrief meer informatie.

In deze nieuwsbrief daarnaast de volgende onderwerpen:

  • Thema ‘Vrijheid’
  • Rapportfolio
  • Invulling vacature directeur
  • Dam kampioenen! (Jan Barbier)
  • TSO (Es)

De komende week zijn de deuren van school gesloten en kunnen onze leerlingen optimaal genieten van hun vrijheid. Op maandag 24 februari zien we elkaar weer!

Namens de teams van zowel de Es als de Jan Barbier,

Met vriendelijke groet,

Roel Roelofs

Robbert Flim

Nieuwe thema Vrijheid

Vrijheid:

Na de voorjaarsvakantie starten we schoolbreed met het nieuwe thema vrijheid. Een thema waar we tot aan de meivakantie mee aan de slag gaan: In 2020 herdenken we het feit dat we 75 jaar lang in vrijheid mogen leven. Tijdens dit thema zullen we uiteraard de Tweede Wereldoorlog uitlichten en werken over dit onderwerp, maar gaan we ook zeker uitzoeken wat vrijheid is en wat dit voor een mens betekent. Zitten er grenzen aan vrijheid?

Het thema vrijheid is ondergebracht in drie subthema’s:

  • Wat is vrijheid?
  • 75 jaar bevrijding
  • Vrijheid vieren!

Opening thema:

Op maandag 24 februari zal elke groep op zijn eigen manier het thema openen. Wel geven we die dag elke leerling de vrijheid om te dragen wat hij of zij wil: Normale kleding, sportkleding, verkleed, met gekleurd haar, sportschoenen, als prins(es)…. Je kunt het zo gek niet bedenken, je krijgt van ons de vrijheid om dit zelf te bepalen!

Afsluiting:

Het thema wordt in de week voor de meivakantie afgesloten met een viering. Tijdens deze viering komen alle aspecten van het afgelopen thema aan bod. Nadere informatie over deze afsluiting (locatie, datum, invulling per unit) krijgt u nog van ons!

Vrijheid van schooltijden?

Het staat in de informatiekalender en het leek vooraf zo’n goed plan om gedurende één schoolweek elke leerling de vrijheid van schooltijden te geven, zolang de wettelijke uren maar gedraaid zouden worden. Praktisch gezien wordt dit toch best lastig met het oog op instructie, aanwezigheid van leerkrachten, gymlessen, enz. We zijn zo vrij om dat onderdeel van de planning achterwege te laten.

Rapportfolio:

Ons huidige onderwijs is er met name op gericht om het proces van kinderen te volgen en hier met hen over in gesprek te gaan: Hoe komt een kind tot een oplossing, welke bronnen worden daarbij gebruikt en weet een kind hier vervolgens op de juiste manier mee om te gaan om tot een oplossing te komen? Op de Es en de Jan Barbier is ook deze oplossing (het product) ontzettend van belang, maar biedt juist het coachen op het proces veel meer mogelijkheden om tot leren te komen.

Op het vlak van rapporten betekent deze verandering van onderwijs ook dat het huidige rapport niet meer volstaat en er gekeken moest worden naar een nieuw rapport. Hierop is een commissie van leerkrachten met een voorstel gekomen en deze is schoolbreed aangenomen. Tijdens de afgelopen studiedagen heeft het team een training gevolgd om te kunnen werken met deze nieuwe manier van rapportage. Na de voorjaarsvakantie zijn er zowel voor de Es als de Jan Barbierschool ouderavonden gepland. Elke ouder heeft hierover inmiddels een mail gehad.

Ouderavond Jan Barbier: Dinsdagavond 3 maart, 20.00u.

Ouderavond de Es: Woensdagavond 4 maart, 20.00u.

Vanaf donderdag 5 maart zal het nieuwe systeem voor beide scholen voor u beschikbaar zijn.

In de twee weken daarna organiseren we de oudergesprekken voor groep 1/2/3 en de ouder-kindgesprekken voor groep 4-7. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht uitgenodigd..

Invulling vacature directeur:

In het stuk hieronder vindt u een brief van Maud Berendsen, onze voorzitter College van Bestuur van stichting ieder kind telt. Hierin de procedure rondom de aanstelling van een nieuwe directeur voor de Es en Jan Barbier:

Start werving en selectieprocedure directeur De Es en Jan Barbier

Zoals u weet neemt onze directeur, Roel Roelofs, eind dit schooljaar afscheid van De Es en Jan Barbier, van ‘Ieder kind telt’. Dat betekent dat er een vacature ontstaat voor een directeur voor beide scholen. De medezeggenschapsraden van beide scholen zijn inmiddels in gezamenlijkheid met de bestuurder van ‘Ieder kind’ telt tot een profielschets gekomen voor de nieuwe directeur. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Begin maart starten we de procedure ‘werving en selectie’ en halverwege mei verwachten we duidelijkheid te hebben over de opvolging van Roel.

Met vriendelijke groet,

Maud Berendsen

Voorzitter CvB stichting ‘Ieder kind telt’

Damkampioenen!

(Jan Barbier)

Het team van de Jan Barbier won al op glorieuze wijze de gemeentelijk bokaal bij het schooldammen in de gemeente Hellendoorn. Woensdagmiddag mochten zij daarom aantreden voor de regionale wedstrijden… en ook hier ging het team van de Barbier er met de eerste prijs vandoor! De volgende ‘halte’ is het provinciale toernooi! Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk!

Via deze weg feliciteren we het damteam met het behalen van deze prachtige overwinning!

Kampioenen!

Mededelingen van de TSO

(de Es)

De overblijfouders en de leerkrachten (met name van groep 1 en 2) willen graag voor de tso weten welk kind van de overblijf gebruik maakt. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind is aangemeld op onze lijsten? De lijsten hangen in de keuken aan de wand boven de koelkasten van de tso.

Ook kunt u uw kind aanmelden voor de tso via de app van school.

Wilt u bij betalingen via de bank voor nieuwe strippenkaarten in de omschrijving duidelijk vermelden:

De voor- en achternaam en de groep waar uw kind in zit.

Voorleeswedstrijd ZININ

Sanne van Dijke van de Jan Barbier en Lise Dijkstra van de Es hebben namens onze scholen meegedaan aan de voorleeswedstrijd in het ZININ-theater. Beide dames hebben ontzettend goed voorgelezen!

Lise en Sanne: Top gedaan!
Created By
Robbert Flim
Appreciate