JESUS POWER NIGHT

Varannan fredag bjuder vi på en kväll fylld av gemenskap, skratt och andakt med tankeväckande undervisning, lovsång och förbön. Det är både härligt och svårt att var ung idag och vi tror att livet blir både roligare och lättare att bära när vi får dela det tillsammans. Gud har inte designat oss för att leva ensamma.

Vi samlas kl 18 i Hagasalen på Vespervägen 12 och man får gärna komma dit för att chilla redan från 17.30!

Ett par gånger per år vill vi satsa stort och då ordnar vi Project LOVE. Det är en större ungdomssamling dit man kan komma oberoende av om man vandrat många år med Jesus eller om man nyligen blivit nyfiken på tro. Mer info om Project LOVE kommer via facebook och instagram

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.