De Woerheid OffiSjele Wawwel vaan Vastelaovend 2017

“En Pé, kump d'r un gezèt?”

“Zeker, es diech ze sjreifs. “

Dee jong heet toch get gelierd aon de aandere kant vaan de bol.

Mer un gezèt, is dat neet dee vijand vaan ut vasteloavend vierend volk vaan Mestreech? Is dat nog vaan dizzen tied, d'n tied boe veer beinao vastelaovend kinne viere vanoet uzze luije stool mèt allein Whatsapp, FeesBook en Spotify?

Ut is allemaol al vastgelègk veurtot ut gebäörd is. Beoordeild, veurdat d'r is naogedach. Unne kater veurdat is gedroonke.

“Eure chronikeur heet ut super mekelik, dee hoof allein mèr de whatsapp aof te drukke en klaor is Kees.” Ut volk maak evels zien eige nujts, ut kreëert zien eige werkelikheid.

Jeh, en wat is nuits? Nuits is toch allein es d’r get gebäört wat veer nog neet wiste. Iech citeer dun awwe correspondent: “Weijer höb iech niks mie opgesjreve dit jaor. En wat iech höb gezeen, höb geer ouch gezeen. Niks biezunders dus”. Had dee stroont in zien ouge? Es te al weer veur de 46ste kier same vastelaovund viers, is dat daan neet bezeunder? Gein neuts? Zuut eederein wel ut zelfde?

En de woerheid daan? Is die wel op straot te vinde. Zoonder oonaofhaankelijke journalistiek, geine verslaaggever ter plekke, unne duider, mèt u sjerp oug? Geine vastlegger mie nudig?

Op zeuk naor de woerheid euver deze vasteloavend trek eure straotcorrespondent d'r weer op oet.

Vastelaovend gaf häöm weer vleugelkes, 't is daan zjus es of heer vleeg. En ederen aovend bringe häöm die vleugelkes, nao alle heukskes vaan Mestreech. Sóms vleeg heer heij en daan weer dao!

Sóms vleeg heer d'r tössenoet, meh heer vleug altied weer de Geis vaan Vastelaovend achternao! Kóm luij spreij eur vleugels oet en vleeg mèt häöm dreij daog drop oet:

Naor ut zuije

Dit jaor begoos alles mèt straolend weer en un gooj temperatuur. Nog net neet ut strand vaan Griekeland mer zeker zoe lekker es in de Bohemen. Steeds vreuger kaome ze vaan heinde en verre um zich te kokoene in ut nès vaan roet geel greun.

25 Fibberwarie: Alles in koffer en kalbas 10:29, Veer beginne mèt us kemissies 🎶 10:46, Oonderweeg! 11:02,Oonderweeg. 11:03, Ingepak 11:03, Boe is de res vaan dien bagage??? 11:04, Pé of iech? 2 tasse zit ALLES in. Mie höb iech neet nodig. 11:04, Dujieh 11:05, Mèt allebij dien kleijer drin? En extra sjeun enzoe? Knap huur... 11:07, Ja, iech höb zelfs euver woge um nóg un paar extra sjeun mèt te neume. 11:08, Mien pruuk pas al neet in 1 tas ... 11:08, Noe raak iech wèl e bitteke in peniek. Wat höb iech allemaol vergete? 11:08, Werrem truije 11:08, Sokke 11:08, Aoh, zoen pruuk wèl iech ouch. Iech bin hiel benujd. 11:08, Check check 11:08, Zuver oonderbrook 11:08, Mesjiens 2 11:09, Check 11:09, Sjmink 11:09, Check 11:09, Daan zit ut wel good deenk iech 11:10, Gooje zin 11:10, Altied.😃 11:10, Check compleet 13:27, Chinees geregeld veur 23! 13:29, Ut is miech get mèt die versjillende whatsapp groepe hè? 13:30, Höb ze binne 13:43, Heerlijk 13:43, Dee Bros netuurlik 17:50, Appartemint verkind. Nog get schmink gescoord en noe iers ete bijj mam!

Ut virus heet weer towgeslage, en noe is het un kwestie vaan dreij daog oetzieke. Wie dat oongeveer geit zuut geer in dit fèllemke: Nao ut Zuuje.

Hoege Noet deil-I

Tenzij ste netuurlik aon de sjiet raaks, en dat nog wel op d’n ierste aovend, daan bis te toch wel in d’n aap gelogeerd. Ron kós nog net zien produktie op de watsapp zette, veurtot heer besloot ziech unnen aovend koest te hawwe, Janneke zaot de hielen aovend mèt u sjötelke bij de wc, die had unne gooien umzat. Eder ziene hoege noet en aander z’n broed.

Bukkentere

In ut Zwaerte Peerd

En noe veer ut toch euver in d’n aap logere höbbe, Cécile en Arjen hadde ut probleem um in hun appartemint rechop te kinne stoon. De klein lètterkes neet geleze: allein veur lilliputters. Veurig jaor slepe dao de kabouterbielemennekes, meh die höb iech dit jaor neet mie gezeen.

Gelökkig hadde ze un fles vaan get lekkers mètgenome. Pé zaog dat Cécile d'r uigskes wel erreg begoste te glimme toen iech ut euver Jägermeister had.

Merel heet vaan die loowhenging balke gelukkig gein las gehad, die löp al roond es of ze gezèllig toes is, en um beurte hawwe de jong awwers bukkentere de wach. Gelokkig had Merel allein häör möts nudig um ziech te ammezere. Em moos ze de confetti nog netjes in stepelkes lègke.

Whatsapdate: Concentrasie, 23 Fibberwarie

16:03, Kint geer uuch veurstèlle wie ut is um unne PhD student vaan Cécile te zien?

16:05, Geine flawwe köl; gewoen aon 't werrek🤓

16:14, Precies.

16:15, meh die concentrasie bijj Merel is wel geweldig. Waore veer nog .....

16:30, Dat zien die fanatieke genen vaan de Van den Hof kant deenk iech 😄

17:40, Iech num aon dat Arjen zien stepelkes al veerdig heet

Merel bleef in de stumming...

Arjen had nao twie daog unne kromme rögk vaan ut gebuk loupe. En koppijn want heer heet ziech toch dèks gestoete. Zien Mam heet noe al hartkloppinge umdat zie volgend jaor mesjiens wel bijj hun op de Cannerweeg kaome lozjere.

26 Fibberwarie: Confetti Oetslaag 15:05, Las vaan confetti oetslaag 15:06, Ai, dat sjijjnt erreg besmèttelik te zien. Is mer ein remedie. 15:07, 3 daog ammezuur, mèt väöl beer en zoer vleis 15:08, Liekent get op de vriethofmazele. Niks mie aon te doen 15:11, Leef es of ut dun dreij letste daog zien. Zeet dun dokter. 15:12, De bleekschetenziekte 15:14, Sjiek huur! 17:38, Boe is ederein? 18:35, Boe? 21:11, Leef lui, flink aan de race 🚑😢wacht effe af en mocht het nog kunnen dan app ik. 21:39, Sterrekte 23:50, Nog

Kraankebroeders

Enfin gein bielemennekes, meh wat veer wel zaoge waore twie gaste die door kraankebroeders roond woorte gedrage, flauw leke te valle, bespronge woorte of misselijk makend roond woorte geslingerd. Helaas zien der gein bewegende beelde vaan, meh dit waor in zien soort, magistraal.

Sleep & Read

Bezunder is ouch de Sleep & Read boe Marcel en Ingrid mèt kroos hun touwvlöch höbbe gezeuk. Op u prachtig plekske aon ut Aldenhof park, dat Ingrid mèt gevaar veur eige leve ‘s nachts neet allein dörf te passere, moot tusse massa's beuk en un oonwaarsjienlike haop prullaria ut bed gevoonde weure, um dao door ut gesnörrek vaan Marcel heen tot slaope zien te kaome. Zie is neet de einige die oerbesjadiginge oplöp zolang de Sterre dao bove straole. ‘s Nachs nump zie op advies vaan unnen ervaringsdeskundige unne stèk mèt naor bed um, es ut te gortig weurt, ut belendende bèd tot de orde te porre.

Blokkade

Unne zjielee, messjiens get veer uuch?

En drök, wat waor ut drök bij de Karkol. Altied steit daor un orkès in de weeg, en unne herriewage kump ouch neet vaan de plaots. Mer dit kier waor ut un kleijerrèk dat de weeg bij de Hoegezeijstraot blokkeerde. Pim heet ziech noch even unne zjielee aon laote mete, meh kós un gooj combinatie mèt zien twie krevatte neet vinde.

Women and only women First

En daan de citotes oetslaag. Vrowwe maakte d’n deens oet. Pé is eve weijer es downunder of de vrowwe duke in dat gaat, en wie!

Luusterentere struine ze langs tekste um tot hun rieke inziechte te kaome, sosjale media weure neet gesjuuwd, zelfs unne levendige handel in kryptoos oontsteid, tiedslijne weure opgerèk, alternatieve feite weure de wereld ingeslingerd, puntetellinge weure aongevochte es-of de zuvere wiskunde z’nne lètste tied gehad heet. En oeteindelijk kaom d’r finnishlijjntechnologie aon te pas um unne ierlike winnaar oet te kinne rope.

Metein nao de huldigingsceremonie bij de Knijnspiep, storte de verzamelde pèrs ziech gretig op ut winnend vrowvolk, um unne glimp vaan de glorie op te vaange. Um daonao eve gretig de leidverhaole van ut verlérend mansdeil oet de beteuterde mojle op te teikene, mèt naor woerheid zeukende deepte-intervjoews boe gein vraog woort gesjuuwd: wie dit allemaol, uuch manslui, heet kinne geböre. Wie höb geer ut zoe oet han kinne geve? Wat zeet dat veur de touwkoms vaan de Citotes. Zelfs zoe erreg heet de paniek touwgeslage, tot unne subsidieaonvraog in de maak is, um te zörrege dat beij dees, zelfs in de Limburger geprezen traditie, ouch ut mannelijk deil vaan ut vasteloavend vierend volk van boete Mestreech in de verre touwkoms unne serieuze kans kin make. Aanders is de kloof neet mie te diechte, vreze ze op ut stadhoes.

Stadhoes

Noe veer ut toch euver ut Stadhoes höbbe; ze zien daor al maonde aon ut verbowwe ter anticipatie op de aonstaonde, door eerdere mestreechteneer verwachte, gebiedsoetbreiding. Noe ze vanoet Mestreech weer euver de otoweeg kinne kieke, zien ze daor prachtige enklaves aon de horizon versjeine, die nog wel get aon bestuurlijke krach kinne winne. Annemarie, gein femilie vaan le, Pen wèt dao wel raod mèt. Um Mestreech weer laank te make is ze un gruutse kampagne begos, die zelfs nog weijer oetstrèk daan Hasselt en Valkenburg. En de alternatieve feite euver wee dat allemaol geit betaole sprik de gemiddelde Mestreechteneer zier aon. “We made Holland pay for it”. Iere wee iere touwkump, Annemarie heet d’n ierste slaag um de provincie gewonne. En dat oonder touwzeend oug vaan De gouverneur, Plassterk en us eige lIlian. T’is un gooj keus gewees vaan die blöts um in ut achtergebleve den Haag aon oontwikkelingswèrrek te goon doen. Hoop tot ze dat nog un paar jaor kin volhawwe, totdat gans Nederland Limburgs callt.

Olala

Sneak Preview: U Bos?

Sjuulke Zeuthout?

Bij de Hoechlustigheid Prins Jerome I

Klaar veur de Premiere: Olala

De mennekes hadde weer un prachtige kreatie, Olala. Al waore de kleure neet gans in vasteloavendstijl, de raketsjes staoke prachtig aof bij de soms duustere lochte en straalde es de zon sjeen en fungeerde es paraplu bij de rege.

Roetewisser

Dat bringk us bij ut weer. Neet te kaajd, mèt maondagmiddag en dinsdag rege. Gelökkig kóste veer ut bij de aofsleting druug hawwe en slingerde zich de doejemars parapluloos door de Breijstraot totdat veer mèt “Sjiet aon de lui” en mèt twie pu weer op de groond belandde bei Charlemagne.

Ut veurdeil vaan rege is tot veer ouch weer ins in unne kaffee kaome, en kóste genete vaan un top herremenie in de Sociëteit. Zjeloesmakende ambrassuur, of wie ut ouch hèt. Die späölde op dinsdag nog esof ze zjus waore begonne. Chappoo. Dansentere oonder de paraplu heet ouch z’n sjarme, meh Slivvenier moot toch neet euverdrieve. Die wolleke wèl gere. Mer gein noet, de roetewisser woort weer vaan stal gehaold en toen waor ut leid alweer geleje: stop, achter miech aon!

Veugeltèlling

Oondertusse woorte de veugel getèld vaanoet u prachtige oetkiekpos. Mèt de tuinvogels veel ut zwoer tege, meh vaan de vreemde vogels, waore op dinsdagaovend roond 10 oor al 111 stöks getèld. Die hadde allemaol vleugelkes gekrege en vloge door hiel Mestreech.

Unne prinselike poen

Veer höbbe ouch nog net kinne zien dat Sniewitsje in vermoedelijk comateuse touwstand door de Wolfstraot woort gedrage, oonderwijl deeg unne bronstige prins verwoede poginge um häör (in de war mèt Doornroosje) weer tot leve te pune. Aon de dragers te zien, doorde ut neet mie lang veurtot zie hardhandig weer tot leve zow weure gekwak.

Eve later kós te gemagnetiseerd weure op kunnen elektrieke stool, effe rös.

Fotomomintsje

Veurig jaor höbbe veer al beriech vaan de doorstroming bij de Lure. Ouch dit jaor hadde veer dao un beinao doedervaring. Un hiele lege kaffee, ruimte zat um us paraplu's oet te stalle, meh 5 minute later weer hielemaol vol. Wat höbbe veer toch un aontrekkingskrach. Unne daag ieder höbbe veer dao weer uzze jaorlikse groepsfoto gemaak. Dit kier neet mèt de prins, meh wel mèt un paar wawwelvotte, die ut ouch neet mekelik hadde. Eine waor zelfs veurzitter vaan un mestreechs cultuurfonds, boe Maud en Paul mètein broed in zaoge. Enfin es veer euver 22 jaor ut 88 jaorig jubilee van de kachelpiepers viere zalle veer us de kop weer breke euver wee die op de foto oet 2017 toch waore.

Boe, Boe, Boe

Veer raakte us och wel ons kwijt, mer neet veur lang. En daan kalms ste och wel un verrassing tége. Zoe wie Ziesjoem.

13:38, Boe?

13:45, Kode roet geel en greun

15:21, Enne, boe blijjf geer?

15:22, Boe hengt geer oet?

15:52, meh boe blijjf geer daan?

17:26, Pé boe is miene plu?

17:50, Väöl belangrieker: boe bis diech?

22:43, Iech bin nog aon ut massere.

22:50, Móte veer kaome helpe?

22:51, 😃Iech kom d'r zoe aon. Nog eve aonkleije en plassen. Boe zeer geer noe?

22:57, Boe?

28 Fibberwarie, Boe zeet geer?

10:44, Iech vervlook mien puutsjes. Bin

10:44, noe hartstikke fit netuurlik.

10:48, Dit kier veel deen hiering bijj miech minder. Geine gouwe netuurlik. Wel weer lekker wakker

10:56, Die kuute dat is 't probleem...

10:57, Massere, massere

11:01, En de zon sjijjnt

12:39, Boe is dat?

12:58, Boe? Veur een slagroompunt

13:14, Wie laat? Boe is miene plaksel?

13:24, In dat roei köfferke

14:48, Gesjmink !

14:50, Zoooo. Dat is gaw

15:19, Paul heet ziech gesjmink en is toen weer goon ligge?

15:28, Boe?

20:32, Höbbe veer toch de verkierde aofslaag genome.😭

21:29, Is Irma in slaop gevalle?

23:21, Boe?

Hooge Noed II

Wat veer niets mie zal vergete is dat veer Ingrid bekans op de WC achtergelaote hadde. Want beij de Lure kins ste prima plasse, dat is u feit. Op aander plekke mooste betaole en dat deit neet ederein gere. Bij Forum höbbe ze al dèkser mèt dit bijlke gehak.

Interview

Deepte Interview

Ut bleef neet bij foto’s allein! El moos veur de camera verklaore wat zie daan toch neet allemaol voond vaan dat Plestic. Un gooj vraog want veurwat hure veer niks euver dee plestik? Boe bleif hei de kritische verslaaggeving? Ut drama, de teloorgaank, de traditie die ze us aofneume, Mestreech weer veur de Mestreechtenere, ut beer weer in ut glaas. Iech bin bang tot Annemarie ut slum heet aongepak, de kastelijns höbbe minder luij nudig, ut beer is redelik goojekaop gebleve en het glas-in-de-hand gedoogbeleid heet dudelik zien veurdeile opgeleverd.

Ut doort neet mie lang of de kins mèt d’n eige glaas op tapplekke in de stad d’n eige beer mèt unne tappas downloaden.

Mer El waor gans positief, zie voont ut un oetkoms tot zie steeds ut euversjutsel vaan Mattie kós euverneume en af en tow dege aandere ouch nog get beer in häör gleeske, en zoe kaom ze zoonder kater door de Vastelaovend.

Doech ut zelf Beer

Euver eige beer gesproke. Pé heet geprobeert zien eige beer te browwe. Naodat ut gekookte gerstenaat un nach had geprutteld (boe Ron zien dermproduktie nog oonsjuldige pufjes bij waore) en ut ganse hoes stoonk naor de Indian Pale, waor de euvergebleve drap tot ontploffing gebrach en bleef d’r nog mer un half gleeske euver um vaan de genete. Liny voont ut “wel get”, meh Pé zuut noe nog altied greun. Um bij te kaome vaan deze desillusie zien ze spoorslaags naor nuj zieland vertrokke. En dat, zoe bleek, waor bepaold gein desillusie. Heer heet us allemaol lekker gemaak mèt ut land dat alles heet en bovenal nog sjoener is es uzze Pietersberg en ENCIbos. Dat moot ouch wel wiet wèg ligke. Gememoreert moot weure tot u pèkske sigarette dao u vermoge kós, en dus kaom ut fantastisch good oet, dat ut reislustige paar sjus u tiedsje vaan ut gerook af waor. Ouch dit verdeend unne hiele vètte sjappoo!

Minckeleers

Pé heet dit jaor mer eine kier zoervleis gehad en dat beveel zien derm eigelik mer slech. En dat terwijl heer bijnao elke aovend bij Minckeleers waor te vinde. Die kaart lachte häöm tow. Terwijl Mattie ziech de kneinsbàtse goot leet smake, had heer zien oug geriech op de Luikse Balle. Mèt Unne! Mer Liny gaof daor strikte instrukties euver: gein Balle veur dinsdag, ouch dao woort serieus rekening gehawwe mèt oontploffingsgevaar.

Mer helaas, dinsdag waor Minckeleers vol en woort bij ut Kläöske gegete: geen balle dus dit jaor. En dat veel de hiere toch u bitsje tege.

Vreug Naor Hoes

Heer waor neet de einige dee ut magisch slot heet motte misse. Cécile en Arjen, Cas en Malon en Pim en Ineke waore al weer vertrokke. Is ut de jeug die ut neet mie trèk de volle dreij daog? Ouch de awluij hadde ut soms meujelik. Gelökkig had Ellen de Gehwohl bij ziech, meh de vaan ut Hofjes hadde pijjn aon de pu en aon de kute. En Ron en Janneke hadde las vaan dermexplosies. Janneke vertrowde us tow tot zie ut ganse appartemint mèt dennegeur en okselspree vaan die beerpötloch heet probere te bevrijje. Ouch Marcel en Ingrid mooste ziech mèt de neus tow nao hun appartemint begeve, meh dao bleef ut lichamelik ongerief tot bepèrk.

Meuij Veuij

Veer wiste al tot El serieus al häör wandelinge registreert mèt de epp, meh bei Maud geit dat nog u stepke weijer. Es geer die eve in gedachte zuut, daan weit geer: die pas op häör tèlle of beter gezag tèlt op häör passe: Trots reup ze: Iech höb getèld: vaan zaterdagnach tm zoondagaovend 20.000 stappe, vaan zoondagnach tm maondagaovend 24.000 stappe en vaan maondagnach tm dinsdagaovend 27.000 stappe. Un dudelik steigende lijn. Gein woonder dat die alles deit um haor veuj te besjerreme. Zie plak zelfs pepèrre zakdeukskes aon de binnekant um un nuij record te verbreke. Zie waor neet de einige mèt veuj-élend. Paul had las vaan zien sportsjeun, die waore dudelik nog neet ingeloupe! Al hélep ut Paul neet zoeväöl um zien sjieke sjeun in de strijd te goeje.

Chinees

Had Arjen las vaan ziene kop, um gans verklaorbare reije, Maud dach tot ze koppijn kreeg vaan häör pruuk mèt piepekrolle. Dat zien veer toch es u stäölke alternatieve feite. Dus mer un aander pruuk opgezat, dat hélep. Wie daan ouch, mèt of zoonder piepekrolle, ze is in häör geel tenue u pleetsje dat tot in Sjina tot de verbeelding sprik. Unne kleine Sjinees had zien towstèl in de aonslaag; Eve pozére, häöre verleidelijke blik, klik. De zows zègke dat die Sjinese wat geel betref toch wel get geweend zien, meh Maud in vol ornaat, olala.

Bij mien tant Ketrien

Dee mins mèt dat wasmesjien had altied un zuuver oonderbrook. Dat had Ron good kinne gebruke toen de Reeskak tow sloog. Wee ouch zoen mesjien kós gebruke waor Liny. Häör pekske waor neet waterdiech. Dat bleek toen ut regewater euver häöre rögk leep.

Op jach

Simoon en Cas höbbe ziech allebeij u nuj hujske gekoch. Sjiek huur, meh veur Cas is ut toch wel leuk um dat te kinne deile. Ut is al dèkser vertoend: de leefde is al dèkser gevoonde mèt vastelaovend, dus “dat kin iech ouch” dink Cas. Mer ut waor allemaol väöl te joonk, dao beij ut Amorsplein, en väöl te aajt bij ut Slevrowweplein. Vèlt neet mèt um leeftiedsgenote te vinde en al zeker neet es dien twielingzuster diech in de gate hèlt.

Nuj Pekske

Sjoenste nuj pèkske woort mètein ouch ut innigste nuj pèkske: Ingrid en Marcel waore verkleid es, jeh es wat? Circusdirecteur / Clown?

Volgend jaor geit ut gebäöre. Ans geit breie um eindelik e nuij pekske veur Mattie en Elle te make. Unne mega sjaal vaan 5 meter, slingerenterend vaan knee tot hals, is ut idee. Mèt of zoonder kepok, dat is daan nog de vraog.

Beppie Cash

Beppie steit oonder drögk noe gebleke is dat häöre zoon zien han neet oet de kassa kós hawwe. Zie is metein tot Beppie Cash umgeduip.

Op Tied

Paul heet e record gevestig door op dinsdeg al um keteer veur dreij gesjmink te zien. Eve later vroog heer 'boe?' via de epp. Pé antwoorde: Struys. Paul weer: dat kin neet, dao zien veer al.

Vreundsjap

Ingrid bleek unne gouwe greep te höbbe gedoon toen zie e vriendinneke veur Vera leet mètkoume. Die twie plakde letterlik aon mekaar. Mèt drökknuip, zoe slum waor zie nog wel. Jèh en vreundsjap, dao wete veer alles vaan, al zien veer elkaar neet te deks, de kins ouch in gedachte Siamees zien verboonde. Vaan zoeväöl aonhaankelijkheid kinne veer mèt väöl plezeer genete.

Duzend Sterre in de Loch

In de Lure hoort eur luusterend oer u leedsje oet Venraoij, dat us u bitsje emotioneel maakte. Zègk mer u bitsje väöl. Want mèt de paplepel ingegeven. Zoe-es veer Resie höbbe zien doen mèt Luuk, Cécile mèt Merel en Jordi mèt Vienne, Vera en Femke hun bes dege en Saar dapper probeerde de lol vaan ut vastelaovendsgebäöre in te zien, zoe is ut us ouch oets ingegeve en geve veer ut door aon us kroos. “Went as ik mòs gaon slaope, òs oeëge nor baove, geej zet; “kunde dat ziēn? As ik ’r stráks nie mèr bin, daenk dan án dizze zin, dan binde noeëts allieën.”

Pensioen, moos te doen!

11:23, En, heet Ron de körrek neet mie nudig? 11:36, De kurk is denk ik niet meer nodig.... 11:39, Het vat is leeg? 11:41, Zo leeg als een vat kan zijn 12:43, Zèt de huudsjes toch mer good vas want op sommige plaotse wèjt ut behuurlik. Zjus e rundsje stad gedoon.

Irma en Maud kaome unne vrund vaan Maud tege. Irma had vaan ziene Pa nog lès gehad. Ze vertèlde häöm ut verhaol tot ze zjus verleije week de bokekas opnuj had ingeriech en e book vaan ziene Pa waor tegegekaome. Dat had ze mèt leefde weer trök in de bokekas gezat. Toen de jong vroog welk book daan? Stoond ze mèt häör moul vol tan. Jeh dat kreigste este mèt pensioen bis: opruime, euvermand door herinneringe, pienlike vergeetachtigheid en gelökkig veurluipig nog un mojl vol tan.

D'r waore bès wel get lui mèt die vreug-pensioen gedachte aon ut speule, meh donderdag waor dat alweer vergete veur de mieste. Veer laote Irma dat gewoen iers uns good oetprebere, zien veer vollegend jaor wel weer weijer.

Niks veranderd

Veer kaome ouch nog iemus tege dee (hoegswaarsjijnlik) bij Irma in de kleuterklas had gezète en dee ziech neet kós veurstèlle dat Nazareth (!) unne hoeglieraar heet veurtgebrach. Heer voond wel tot Irma nauweliks veranderd waor, altied al zoe leef hierebieske gewees, kinnelik.

Niks um veur te sjaome

Mevrouw de bazeleerster bij Lure vroog aon Ron: Boe kumps diech vaandan?

Oet Sittard.

Zee ze: dao kump miene gynaecoloog vandaan.

En vervolgens begint ze oetgebreid oet te lègke tot häör dochter dao ouch gebore is en ziech daorum ontzettend sjaomp.

Meisters oonder de Burgers

Gert Leers is ouch weer gesignaleerd.

Annemarie Pen-te Strake stoon ziech bij de Pieter boete e pèlske te drinke (meh iech bin vergete um te loere of ut glaas of plestik waor)

Onne Hoes is op ut Selvrowweplein gesignaleerd mèt 2 jonges/manne (of hoorte die neet bij häöm?)

Concerte

Nog eve genete vaan u letste concer vaan de Gouwen Hiering, de waardige opvolger vaan de Doors (en Zie Zien Top), mèt Friet mèt sajs (Radar Love) en De Brouwer en de Bekker (the bullet hits the bone) en Es ut Mooswief lach (When the lady smiles). Tot slot u maestrolik duo optreje in Charlemagne, boe Paul zien ware roeping voont. Heer had beij de tenore dee middag ouch zien hart kinne ophole. De kleine Pavarotti deech un uterste inspanning um de hoeg C te hole en toen die te lang aonheel moos d’r beinao un reanimatie aon te pas kaome. En dat terwijl d’n dokter al bijnao in Marrakesh zaot um mèt zien Ien vaan de kemeel aof te roetsje.

Tot Slot

1 Maart Ut is sjoen gwees

01:27, Ut is weer sjoen gewees ut waor u prachtig fees! Daank uuch allemaol!!😘😘🎉

[01:44, Iech bin ouch toes. Ut waor heerlik. Daank uuch. En tot volgend jaor! 😍😍😍

02:00, Leef Lui, Bedaank. Ut waor werrem, leef, gezèllig, sjoen,en heerlik. Vollegend jaor goon veer gewoen weer opnuij. Sjrief op de kalender, 11 t/m 13 fibberewari 2018. Iech höb vaan uuch allemaol genote.

02:27, 👍😘🙃

11:21, Iech zit in de trein nao hoes. Ut is weer veurbij. Gelökkig höbbe veer de foto's nog. 📷

11:22, Iech gaon un mini gezèt make. Of Mart, hads diech dat al in de planning? Stèlt uuch d'r neet teväöl vaan veur. Inzendingen gere veur venaovend 12 oor.

12:33, 't Waor weer heerlijk😂 Iers nog e lekker stök vlaoj en daan toch mer weer naor hoes. Keender bedaank allemaol. Us appartemint is alweer gereserveerd veur fibbrewari '18👯🐞

13:05, Oonderweeg naor mam. Dat stök vlaoj is un good idee! Dus iers langs de bekker. Veer höbbe ouch al doorgegeve tot veer vollegend jaor weer gere trök kaome in ut appartemint 😅👍

13:17, Logere op hoesnummer 11 wat wèlste nog mie mèt die daog!😄

13:19, 👍

16:22, Awwerwètse toeskoms: daan ligk de breef vaan de belasting in de bös. Ai.

Fin

En staon iech nao de Vastelaovend,

weer mèt twie bein op de groond.

Dink iech alweer aon komend jaor,

want daan vleeg iech heij weer roond !

De woerheid

De woerheid is tot Mestreech

weer bruis vaan allegatie

Van Malberg tot de statie

Heer veult es thoeskaome

Mèt unne vastelaovendspooster achter alle raome

De woerheid is dat Meestreech

Us weer same bringk

En eder same zingk

Deit genete vaan us zoe bijein

Vaan de Lure tot ut Slevrowweplein

De Woerheid is dat Mestreech

Us toch elke kier weer verras

Mèt z’nne sjele wawwel en amberas

Z’nne kultuur wèt te bewaore

En wat niemand snap ut bèste wèt te verklaore

De woerheid is dat

Kultuur kump oet de gene

En aon get aanders meujlik liet wene

En de woerheid höbbe veer altied gewete

Mestreech deit us roots noets vergete.

Credits:

Pictures by CITOTES 

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.