Loading

de Driesprong Nieuwsbrief 25 februari 2019

Open je hart...

Agenda

Afscheid juf Daphne

Zoals u weet werkte juf Daphne Meijer op maandag in groep 7/8 tijdens het ouderschapsverlof van Marcel Dannenberg. Daarin komt na de voorjaarsvakantie verandering. Daphne kan langdurig meerdere dagen per week invallen op de Morgenster in verband met zwangerschap. Een mooie uitdaging voor haar die heel goed past bij haar ontwikkeling als startende leerkracht. Inmiddels hebben we gesprekken gevoerd met een enthousiaste nieuwe leerkracht voor de maandag in groep 7/8: juf Anne-Ruth Altink. Zij werkte al op de Akkerwal en is nu, na haar zwangerschapsverlof, op de maandag beschikbaar voor onze school. Anne-Ruth heeft deze week kennisgemaakt met de groep en wil graag starten op maandag 25 februari. Juf Daphne heeft afgelopen woensdag afscheid genomen van groep 7/8. We wensen haar veel succes en werkplezier op de Morgenster!

Even voorstellen: Juf Anne-Ruth Altink

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Anne-Ruth Altink-Wessels, 24 jaar, samen met mijn man Martijn en onze 2 dochters Zarah Loïs (3) en Elle Sue (0) woonachtig in Rijssen. Na de voorjaarsvakantie zal ik op maandag te vinden zijn in de klas van Marcel Dannenberg, groep 7/8. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan op de Driesprong. Tot ziens!

Hartelijke groet, Anne-Ruth Altink-Wessels

Bedankt

Kinderen en ouders: BEDANKT. Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn moeder mocht ik veel blijken van medeleven ervaren. Zo waren er telkens ouders en kinderen die informeerden naar haar of naar mij. Ook weten we dat er veel voor haar en ons is gebeden. Dat was/is een fijne en troostende gedachte. Na haar overlijden kwamen veel mensen om te condoleren en mochten we veel kaarten ontvangen. Hiervoor hartelijk dank. Het heeft mij/ons heel erg goed gedaan. Ina Hopster Hendriks

Contactavonden

Deze week zijn er weer de contactavonden naar aanleiding van het eerste rapport. U hebt als ouders aangegeven welke avond uw voorkeur heeft en als het goed is hebt u een uitnodiging ontvangen. We verwachten goede gesprekken.

Welkom Thijmen

Thijmen Berkhoff is ook 4 jaar geworden en mag naar de basisschool. Welkom in onze kleutergroep en veel plezier bij ons op De Driesprong.

Schoolbieb

Morgenochtend, dinsdag 26 februari, zullen we met alle kinderen van de school in de schoolbieb samenkomen. De kinderen kunnen dan kennismaken met de nieuwste boeken die de afgelopen maand zijn aangeschaft en door de biebmoeders in het systeem gezet (Bedankt daarvoor!) Ook zullen de winnaars van de kleurwedstrijd tijdens de Voorleesdagen bekend worden gemaakt... Spannend!

Overblijven

We merken dat er een steeds grotere belangstelling is voor het overblijven. U kunt uw kind op maandag, dinsdag en donderdag laten overblijven tijdens de middagpauze van 12:00 tot 13:00 uur. Hierna neemt de pleinwacht (leerkracht) het toezicht weer over. Mocht u gebruik willen maken van deze regeling, geef dit dan de avond ervoor door aan de betreffende overblijfmoeder tussen 18:00 en 20:00 uur. Voor het overblijven op de maandag verzoeken wij u dit op de vrijdagavond of zaterdag door te geven. De kosten bedragen € 1,50 per kind (betalen voor max. 2 kinderen indien 3 of meer overblijven). Uw kind moet zelf eten en drinken meenemen.

Streetwise

Vrijdagmorgen voor de vakantie hebben we bezoek gehad van de ANWB Streetwise. De kinderen van alle groepen mochten kennismaken met de veelzijdigheid van het verkeer. Erg spannend was de remproef met een echte auto. De behendigheid op de fiets was voor veel kinderen niet moeilijk. Alleen een hand uitsteken en daarbij over de schouder kijken kan nog geoefend worden. Blik en klik in de gymzaal was een les over uitkijken en de gordel goed vast maken. Het toet toet lesje voor de kleuters ( kijken en luisteren wat het verkeer doet ) was ook erg leuk en leerzaam voor de kinderen.

Groep 1-2 luistert geboeid.
groep 3/4 in actie
Groep 5/6 gaan voor de rem-test
Uiterste concentratie bij de leerlingen van groep 7/8

Bovenstaande foto's (en meer) zijn te vinden in ons fotoalbum op de website www.3spr.nl . Uit privacy overweging wordt de toegang beveiligd met een wachtwoord. Alle ouders hebben per mail de inloggevens voor dit fotoalbum ontvangen. Mocht u niet meer in het bezit zijn van dit wachtwoord vraag dit dan even op bij de leerkracht van uw kind of stuur een mail naar de school.

Wintersport

Al sleeënd volgen we in dit korte filmpje de melodie van Beethovens beroemde vijfde symfonie. Een bijzonder knap gemaakt filmpje van Marc Robbins. Vergeet niet het geluid aan te zetten. Boeiend tot aan het eind.

Vakleerkracht gym

Vanaf deze week zult u nog een nieuwe gezicht op onze school zien. Kenny Leferink start aanstaande vrijdag als vakleerkracht gym. Als vakleerkracht is Kenny goed in staat de doorgaande lijn van kwalitatief goede gymlessen voor de groepen 1 t.m. 8 neer te zetten. Tevens zorgt dit voor een werkdrukverlaging bij de leerkrachten. Het rooster voor gym ziet er op de vrijdagmorgen als volgt uit:

• 8.30 u. – 9.15 u. groep 3/4

• 9.20 u. – 10.05 u. groep 1/2

Groep 5/6 heeft van 10.15 u. – 10.30 u. pauze. Kenny heeft tijd om materialen klaar te zetten en even te pauzeren.

• 10.30 u. – 11.15 u. groep 5/6

• 11.15 u. – 12.00 u. groep 7/8

In één van de volgende nieuwsbrieven zal Kenny zichzelf even voorstellen.

Zending

Naast de maandelijkse bijdrage voor ons sponsorkind proberen we ook nog een bijdrage te leveren aan andere zendingsprojecten. Dat valt als kleine school niet altijd mee, maar alle kleine beetjes helpen. Zo gaat er in dit eerste kwartaal een bijdrage naar de werkgroep GZB/IZB na de zendingsverkoop en met hetzelfde doel als van de verkoop. Hier blijft nu € 40,- voor over. Er ligt op dit moment een aanvraag van de thuisfrontcommissie van Han en Wendy. Die waren de afgelopen maanden in Nederland, hun oudste dochtertje zat op de Kluinveenschool. Ze zijn inmiddels teruggegaan naar Kyrgizië. Op dit moment is hier nog geen geld voor. We hopen in de komende periode voor dit project een bedrag bij elkaar te kunnen sparen. Helpt u mee door uw kind op maandag een kleine bijdrage mee te geven?

Wij zoeken leerkrachten

Op de woensdagen 10 april en 5 juni zijn de open dagen van de pabo van VIAA. Je kunt dan meer te weten komen over de voltijdopleiding, de deeltijdopleiding en de 2-jarige Pabo (als je al een hbo-diploma hebt). Op 8 mei organiseert de VIAA een open avond +speciaal voor deeltijd en master belangstellenden. Heeft het werken met kinderen je hart? Denk je na over een switch naar een baan in het onderwijs? Wil je weten of lesgeven iets voor jou is? Dan nodigen we je van harte uit om één van onze Open Dagen te bezoeken. Wij willen er samen voor zorgen dat we ook in de toekomst blijvend enthousiaste leerkrachten voor onze klassen hebben staan.

Bezoek historisch museum

Afgelopen weken hebben we in groep 3 en 4 gewerkt over het Alles-in-1 thema ‘Wanneer was dat?’. We hebben veel geleerd over hoe het ging bij onze opa’s en oma’s vroeger op school. Vrijdag voor de vakantie zijn we naar het Historisch Museum in Vriezenveen geweest. Daar hebben we allerlei spelletjes gedaan van vroeger, zoals knikkeren en ezeltje prik. Ook hebben we in echte schoolbanken gezeten en mochten we schrijven op een lei. Het was super leuk en leerzaam!

Terug in de tijd!

Credits:

Created with images by tigerlily713 - "calendar date time" • Pexels - "balloons colorful colourful" • Stefan_Schranz - "team team sports sport"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.