Kosläpp 2017 Svista gård

Söndagen den 7 maj var det dags för årets kosläpp på Svista gård norr om Uppsala. Alla var exalterade, vi, kossor och alla andra närvarande. Carlsson-Johansson-Svensson bestod av undertecknad, Kristina, Ida, Tobbe, Elias, Torbjörn och Inger. Vi parkerade utefter arenan....hagen och packade upp lite kaffe (tack Ida) samt av Arla tillhandahållna bullar. Medhavd picnic intogs senare hemma hos Ida och Tobbe i värme...

Elias kollade in kossor innan utsläpp, lite reserverad. Dom är ju stora, kossorna.
Bänkade och klara

Huvudrollsinnehavarna äntrar scenen

Skutttande, galopperande, glada, stångandes och nyfikna kossor

Torbjörn, Inger och Kristina är glada

Tobbe är glad

Elias är JÄTTEGLAD

Nästa år är redan bokat!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.