CKV periyode II Krijgskunst

Nocturnal animals

Waar gaat het over? Susan is de eigenares van een kunstgalerij en woont in Los Angeles. Haar huwelijk met de knappe zakenman Hutton Murrow. Op een dag ontvangt ze een boek dat geschreven werd door haar ex-echtgenoot Edward Sheffield. De roman, getiteld "Nocturnal Animals", representeert Edwards gevoelens voor Susan en de pijn waarmee hij kampt sinds hun echtscheiding. In het boek wordt het verhaal verteld van familieman Tony Hastings, wiens vrouw en dochter door drie gewelddadige criminelen worden ontvoerd in Texas. Om zijn vermiste familieleden op te sporen, roept Tony de hulp in van agent Bobby Andes. Terwijl Susan het boek leest, denkt ze terug aan haar huwelijk met Edward en de keuzes die ze in haar leven gemaakt heeft.

Mijn mening: ik vond het een hele leuke en spannende film, ik vind dat de personages goed zijn uitgewerkt net als het verhaal zelf. Het verhaal is erg meespelenden en je hoopt dat het uiteindelijk goed zal komen. Het einde van Edwards boek loopt uiteindelijk niet goed af dit vindt ik een sterke eigenschap van een film, een happy end is niet altijd beter dan een minder vrolijk einde.

Waterboys

Waar gaat het over? De film gaat over een vader en een zoon die beide relatieproblemen hebben en daarom besluiten het over een andere boeg te gooien, en op reis te gaan. In deze turbulente reis naar Schotland vinden ze niet alleen elkaar, maar ook zichzelf.

Mijn mening: Ik vond het acteerwerk echt heel sterk. Er zaten genoeg emotionele en humoristische momenten in. Doordat de ontroerende momenten vaak werden onderbroken door een tikkeltje humor, is de film niet te zwaar. Wat ik zelf heel mooi vond om te zien, was hoe de relatie van Victor en Zack zich ontwikkeld. De vader en zoon beseffen tijdens de reis dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet goed kennen, maar dit verandert tijdens de reis. De muziek ondersteunde de mooie beelden van Schotland goed. Ik vond dat de makers de film mooi klein gehouden hebben en doordat ze de focus vooral op de vader-zoonrelatie legde, werd de film niet te overdreven of theatraal.

Wim Helsen, er wordt naar u geluisterd.

Waar gaat het over? Wim helsen zijn cabaretshow speelt zich af in de aula van een uitvaartcenterum. De toeschouwers worden beschouwd als de familie en vrienden van de overledene. Wim helsen speelt de hektische vervanger van de uitvaardsleider. Hij heeft zijn zaken niet goed op orde en zijn papierwerk zit allemaal door de war. Ook wijkt hij steeds af van zijn verhaal over de overledene, maar uiteindelijk komt het toch goed.

Mijn mening: ik vind dat Wim Helsen zijn rol goed speelt. Zijn warrige gewaarwording leidt tot grappige taferelen. Er zit een mooie opbouw in zijn show met als einde het opblazen van een grote bal achter hem. Deze bal wordt gedurende de show steeds een beetje groter.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.