Loading

OSLO LEGAL HACKATHON 21. - 22. SEPTEMBER 2018

Hva er Oslo Legal Hackathon?

Oslo Legal Hackathon arrangeres for første gang 21. – 22. september i Gyldendalhuset i Oslo.

I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen jus, teknologi, design, og entreprenørskap i en konkurranse for å finne løsninger på utfordringer innen juridisk sektor, ved å kombinerer juss og teknologi. Etter et "24-timers hack" blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Hvem står bak?

Lawbotics arrangerer Oslo Legal Hackathon i samarbeid med en rekke partnere som Juridisk Fakultet, OsloMet, JUS Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen.

Hvorfor skal du delta på Oslo Legal Hackathon?

Dette er høstens must for deg som vil ha en hands on erfaring med hvordan teknologi vil endre den juridiske bransjen! Din kunnskap er viktig for å skape nye løsninger som kombinerer juss og teknologi. Juridisk sektor har store muligheter og behov for innovasjon som dere kan bidra til å løse.

Studenter - the time is now!

 • Få erfaring fra hvordan du kan bruke din kunnskap om juss i kombinasjon med andre fagdisipliner.
 • For første gang samler vi de toneangivende aktørene i bransjen til samarbeid om nye teknologiske løsninger i praksis
 • Del din kunnskap med andre studenter, jurister, designere, utviklere og entreprenører for å løse et felles mål om å gjøre juss mer tilgjengelig

Påmelding vil snart åpnes her. Frist for påmelding er 31. august!

Foreløpig program:

 • Arrangementet starter hos Gyldendal fredag 21. september 2018 kl. 1400, og avsluttes lørdag 22. september kl. 23.00.
 • Lørdag 22. september kl. 16.00, final cutoff - alle stopper utvikling. Presentasjoner for jury fra kl. 17.30 - 20.30. Middag, premieutdeling og fest kl. 20.30 - 23.00.

Bli partnerbedrift og still som mentor!

 • Her møter du nysgjerrige studenter med bakgrunn fra teknologi, design og juss som ønsker å jobbe på tvers av fagfelt
 • Del av egen kunnskap i møte med tech-miljøer - her blir det gode muligheter til å stifte nye bekjentskaper og etablere spennende partnerskap
 • Dette er en unik mulighet til å involvere flere i egen virksomhet rundt utvikling av nye teknologiske løsninger som kan anvendes i egen bransje.
 • Vi tilbyr partneravtale med gode muligheter for profilering og deltakelse under ulike deler av Hackathon

Techmiljøer - bidra til nye løsninger i en spennende bransje!

 • Her møter du fremoverlente folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon. Her er noen av aktørene du vil møte.
 • Du vil få innblikk i hvilke juridiske problemer som kan løses bedre med teknologi
 • For første gang samler vi de toneangivende aktørene til samarbeid om nye teknologiske løsninger i praksis
 • Vi tilbyr partneravtale med gode muligheter for profilering og deltakelse under ulike deler av Hackathon.

Følg oss gjerne på Facebook og legalhackathon.no for oppdateringer!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.