FITC•AM•X•DAY ONE Design, technology and cool people

UX Design at the Speed of Thought

UX Design at the Speed of Thought

UX Design tools worden steeds populairder. Het domein waar Photoshop ooit de plak zwaaide wordt nu steeds meer ingepalmd door tools die zich specifiek op het ontwerpen van websites en digitale applicaties richten.

De sleutel tot het succes van dergelijke toepassingen hangt af van een aantal functionaliteiten: Snelheid, eenvoud, interactiviteit en collaboratie.

Als we eerlijk zijn dan is Sketch vandaag de leading applicatie in het UX domein. Maar daar waar Sketch nood heeft aan tal van plugins en integratie met andere tools om tot een werkend prototype te komen heb je met Adobe XD een tool die (op termijn) alle functies en tools zal bevatten die UX designers nodig hebben.

Bart Van De Wiele liet alvast weten dat 2017 het jaar van Adobe XD zal worden. Tijdens de keynote benadrukte hij vooral de wijze waarop XD tot stand kwam. Het dev team achter XD ontwikkeld namelijk de applicatie in een soort van Agile process met zijn eindgebruiker. Maandelijkse Beta updates en feature requests vormen de basis van de ontwikkelingen. Dit voorjaar zal XD een versioning timeline introduceren die soort van history scroller weergeeft online. Zo kan je doorheen de fases van je designs scrollen en bepaalde elementen terughalen uit het verleden. Daarnaast zal ook de collaborate functie uitgerold worden die meerdere XD gebruikers toegang zal geven tot dezelfde design file en waarbij iedereen elkaars werk realtime kan observeren.

Where The Paper Stops

McBess

Deze in Parijs gevestigde illustrator haalt zijn inspiratie bij cartoons van de jaren dertig en veertig. Dit is duidelijk te zien in zijn tekenstijl.

Als illustrator past hij zijn kunst toe op allerhande dragers en houdt hij van experimenteren. Hij is een fan van digitaal tekenen maar waagt zich ook al eens aan het maken van een lithografie.

Een lithografie. Begin er niet aan, in Photoshop bereik je hetzelfde resultaat in amper twee uur.

Therapy™

GMUNK

What's the fucking point of all this?

GMUNK, met 9 talks inmiddels een vaste waarde op FITC, zit in een mid-life crisis. Tijdens deze sessie stelt hij zichzelf en het publiek de vraag waarom "Creatives for Hire" doen wat ze doen. Commercieel werk is vaak een gevecht tussen je eigen creatieve ideeën en die van de cliënt. Zijn oplossing is het vinden van je meest pure inspiratiebron. Maar ieder van ons moet dit op zijn manier doen.

Deze jongen vertelt ons geen verhaal over het volgen van je dromen of zelf-motivatie non-sense. Zijn pad leidt ons naar de vreemde en donkere kantje van ons bestaan om te ontdekken wat ons echt inspireert en de motivatie te vinden om keer op keer de strijd met de cliënt aan te gaan zonder er gek van te worden.

Fuck It, Let’s Do This!

Maral Pourkazemi

Maral is één van die mensen met een nogal ongewoon carrière pad. Ze is afkomstig uit Iran waar ze haar professionele leven begon in de advertising sector. Haar study rond internet gebruik en censuur door de Iraanse overheid waarvan ze een infographic maakte bezorgde haar een plaatsje in de belangstelling. Korte tijd later was ze betrokken bij human rights projecten waarbij ze dit project wereldwijd kon gaan voorstellen. Inmiddels woont ze in London en is ze vooral betrokken bij projecten die de aandacht voor LGBT kwesties wil belichten en organiseert ze ook Techno fuiven.

Haar levenswandel werd gedreven door een eenvoudige gedachte. Telkens er zich een interessante (en daarom niet steeds lucratieve) kans voordeed dacht ze "Fuck it, let's do this!". En goede ingesteldheid zo blijkt want haar ideologie heeft haar steeds weer naar nieuwe avonturen geleid.

Real Work/Life Balance in the Studio

Anton & Irene

Na vier jaar zijn ze er in geslaagd. Reeds in 2015 waren Anton & Irene, een design duo (en lovers in life) aanwezig op FITC en brachten ze het verhaal hoe ze de balans tussen betaald werk en projecten die ze echt wilden maken tot stand konden brengen. In 2016 hebben ze die balans gerealiseerd en meer zelfs. Hun werk bestond dat jaar namelijk uit 40% for-profit projecten en 60% zogenaamde pet-projects waar ze hun hart en ziel in stopten.

37 Things I’ve Learnt

Mr. Bingo

Mr. Bingo - Illustrator, Hate Mailer, Professional Troller, Grafisch Ontwerper en Rapper Extra Ordinaire - mocht ook dit jaar weer aantreden op FITC. Professioneel ligt zijn focus op doen wat hij graag doet. Hij werd bekend met zijn hate mail project waarbij je hem kon betalen om jezelf een beledigende postkaart te sturen. Om zijn boek rond dit project te kunnen publiceren waagde hij zich aan het maken van een rap video en het resultaat mag er wezen.

Maar ook niets doen of een pauze nemen kan een vruchtbare bodem zijn om inspiratie te vinden. 37 dingen heeft hij geleerd en die kwam hij ons graag vertellen.

Typografics - Zwaarveld 45 - 9220 Hamme

Tel. +32 (0)52 41 45 65 - info@typografics.be

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.