Loading

Sociale Verkiezingen november 2020 X+80

De overhandiging of verzending van de oproepingsbrief

en van de stembiljetten - bij stemmen per brief

Na het uitstel door corona zijn we in de laatste rechte lijn naar de sociale verkiezingen. Als getuige bewaak je op de kiesdag het goede verloop zodat er een representatieve uitslag komt. Schrijf je zeker in voor ons webinar getuigen!

In aanloop naar de kiesdag heb je ook al controletaken. Daar gaat deze info over.

Tip: wanneer je de tekst op een afbeelding niet kan lezen, klik dan op de afbeelding om ze te vergroten.

De oproepingsbrief

Het belang van de oproepingsbrief is groot. De oproepingsbrief kan twijfelende collega’s net dat zetje geven om toch hun stem uit te brengen. Voor werknemersinspraak op de werkvloer altijd een goede zaak!

Als getuige controleer je dat dit correct gebeurt. Controleer op voorhand de inhoud van de brief.

Weet je niet helemaal hoe zo'n brief er uit ziet of wat er in moet staan? Klik op de knop en ontdek het!

Controleer de inhoud van de brief.

Let in het bijzonder op de vermelding van volgende zaken:

  • Datum en plaats van de verkiezing
  • Vermelding van het stembureau
  • Openingsuren (niet verplicht, wel praktisch)
  • Volgende vermelding: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen."
  • Wanneer de OR, het comité of allebei in gemeenschappelijk kiescollege stemmen: een woordje uitleg (dan zijn er twee stembiljetten voor één orgaan)

Er is een aparte oproepingsbrief voor de verkiezing van de OR en van het comité

Wanneer en hoe wordt de brief bezorgd?

De oproepingsbrief wordt ten laatste op X+80 bezorgd.

De meest voorkomende én handigste manier is de fysieke overhandiging.

Op diezelfde dag bezorgt de werkgever aan de kiezers, die hun brief niet fysiek ontvangen hebben, de oproepingsbrief via

  • Aangetekende brief of
  • op eender welke andere manier

Kiest hij voor ‘een andere manier’ om de kiezers op te roepen, dan moet hij zowel de verzending als de ontvangst bewijzen.

Kan hij niet aantonen dat de bestemmeling de andere manier van oproepen ontvangen heeft, dan dient hij ten laatste 8 dagen voor de verkiezing (X+82) alsnog een aangetekende brief te sturen.

De oproepingsbrieven van OR en comité mogen samen in één aangetekende brief verzonden worden.

Wil de werkgever absoluut niet met aangetekende brieven werken, dan kan hij dat enkel via een unaniem akkoord in de OR en/of het comité. In dat akkoord spreken jullie af voor wie en op welke andere manier de oproeping zal gebeuren.

Schematische weergave

Zorg dat iedere kiezer opgeroepen wordt!

Zie er op toe dat elke kiezer een brief heeft ontvangen. De werkgever moet een bewijs kunnen leveren van de overhandiging of verzending en van ontvangst. Gebruik dit moment om collega’s aan te spreken, te informeren en te motiveren!

Welke formaliteiten moeten nog vervuld worden?

Op de (laatste) dag van de overhandiging moet een bericht in de onderneming uitgehangen worden dat de overhandiging heeft plaatsgehad.

Stemmen per brief

In onderstaand filmpje wordt het overhandigen of verzenden van de stembiljetten bij het stemmen per brief uitgelegd.

In het kort

Nog vragen?

Heb je na deze korte uiteenzetting nog vragen?

  • Hier vind je meer info, kies het thema 'sociale verkiezingen'.
  • Contacteer de vorming van je ABVV-gewest of je centrale. Vraag de contactgegeven op bij je centrale.