Erfgoedcafé in het Rijksmuseum van Oudheden 15 december 2016

De groeiende bekendheid en populariteit van het Erfgoedcafé bleek maar weer eens tijdens het laatste Café van het jaar. Zo'n 160 bezoekers kwamen af op de vernieuwde Egyptezalen in het Rijksmuseum van Oudheden en de presentatie van RMO-conservator over hoe Leiden aan haar Egyptische schatten kwam. En die werden niet geroofd, zoals soms wordt aangenomen, maar eerlijk gekocht.

Het Erfgoedcafé begon met een bezoek aan de geheel vernieuwde en onlangs opnieuw geopende Egypte-tentoonstelling, waar het RMO en Leiden wereldwijd om bekend is.

Na de tentoonstelling gaf RMO-conservator Ruurd Halbertsma de presentatie ‘De Nijl met den Ouden Rijn vereenigen’ – Hoe kwam Leiden aan haar Egyptische collectie?
Halbertsma sloot af met een gedichtje uit zijn onlangs verschenen bundel 'Goden voor één nacht'. Hij liet zich inspireren door zijn eigen favorieten uit de museumcollectie.

Op de zeepkist dit keer weer drie mooie initiatieven:

Hoe zag Leiden er in 1832 uit? Dat is te zien op de kadastrale kaarten van HISGIS Leiden.
'Oud Leiden'-voorzitter Rens Heruer kon weer heel wat nieuwe leden inschrijven tijdens het Erfgoedcafé
Created By
Marjolein Hettinga
Appreciate

Credits:

Foto's: Roland Mulder, Marjolein Hettinga

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.