Juho Lehtola curriculum vitae

Juho Reino Emil Lehtola

s. 10.3.1982

juho@raikee.fi

+358 40 1741 241

Pieksämäki

"Me emme löydä lepoa muusta kuin ponnistuksesta, samoin kuin liekki on olemassa vain palaessaan." —Henri Amiel

opinnot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto | Markkinointi-instituutti 2017

Musiikin maisteri | Sibelius-akatemia 2012

Kirkkomuusikko | Tampereen konservatorio 2002

"Menestyksen ensimmäinen askel on rakastua työhösi." —Mary Lauretta

Työhistoria

Suunnittelija | Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2014 -

Sivutoiminen yrittäjä | Laulunilo 2003 - | Räikee design 2015 -

Kanttori | Pieksämäen seurakunta 2005 - 2014

Kanttori | Hauhon seurakunta 2003 - 2004

OSAAMISIA; IT & VIESTINTÄ

Microsoft, mm. Office, SharePoint

Google Suite for Work & Education

Adobe, mm. InDesign, PhotoShop, Illustrator, Spark

Somekanavat; Facebook, Twitter, Instagram ja mainonta em. kanavissa

Nettisivujen suunnittelu ja toteutus, esim. WordPress

Apple mobiili- ja työpöytäohjelmistot, mm. iMovie, Keynote, Page

Mobiililaitteiden MDM-hallinta, mm. MobileAeron

3D-tulostus ja yksinkertainen 3D-mallinnus

Perustason ohjelmointi ja robotiikka

AD-hallinnan perustaidot

OMINAISUUKSIA

Luova ja innovatiivinen.

Ongelma ei ole kovin kauan ongelma isolla O:lla, jos se päätyy Juhon pöydälle. Ratkaisuni ovat luovia ja vaikeissa tilanteissa sovittelevia.

Olen lempeä, mutta rohkeasti asioita eteenpäin vievä persoona. Johtoportaissa kiitellään esityksiäni, koska ne ovat valmiiksi pureskeltuja, innostuksellani kuorrutettuja ja myyvät itsensä usein vastaansanomattomasti läpi.

Yhteistyökykyinen.

Jotkut valittelevat sitä, ettei minun kanssani saa riitaa aikaiseksi. Minusta vain ei ole kovin mielekästä keskittyä siihen, mistä olemme eri mieltä. Usein löytyy joku tapa tehdä asiat niin, että kaikki hyötyvät siitä.

En pelkää puolustaa heikompia, mutta itseäni tuon harvoin esille. Nautin tiimityöstä, jossa jokainen tuo oman osaamisensa samaan pöytään. Innostun helposti ja innostan herkästi.

Kokonaisuuksien ymmärtäjä.

Osaan asettaa itseni lintuperspektiiviin. Usein asiat eivät ole niin yksiselitteisiä, kuin ne kenen tahansa mielestä äkkiseltään näyttävät. Pyrin yleensä katsomaan asioita myös "kärpäsenä katossa", vaikkapa ylimmän johdon silmin tai organisaation ulkopuolelta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kokonaisuuden huomiova kehittelijä on missä tahansa työyhteisössä yksi vahvoista lenkeistä.

Tarvitsen riittävästi lankoja omiin käsiini. Ei narsismin tai kunnian vuoksi, vaan siksi, että motivoidun antamaan työlle kaikkeni. Sellainen suorittava työ, jossa ei ole aitoa vaikutusmahdollisuutta asioiden kulkuun ja isompiin kokonaisuuksiin, ei ole minun juttuni.

Siellä missä saan riittävästi tilaa ja vastuuta, minussa syttyy lähes väsymätön palo työhön.

"Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista. se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä, mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän." —Mike Dooley

Palveluksessanne?

Juho Lehtola

juho@raikee.fi

040 1741 241

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.