Romeinse goden Door Celine & Yu

INHOUD

Bellona
Ceres
Diana
Cupido
Juno

BELLONA

Bellona was de Romeinse godin van de krijg. Haar naam verwijst naar oorlog, maar haar oudste naam is Duellona, wat verwijst naar oude vorm voor het woord oorlog. Vanwege hun bijzonder gelijkaardige domein, werd Bellona vaak gezien als de gezellin, dochter, zus of echtgenote van Mars. Ze werd geëerd met offers aan het begin en einde van elke oorlog.

CERES

Een andere naam voor Ceres is Demeter. Ze is de godin van de akkerbouw en van moederliefde. Ook is ze de zus van Zeus, Poseidon, Hades, Hera en Hestia. Ze is te herkennen aan het korenaar dat ze in haar hand heeft.
Diana
Diana wordt gezien als de Romeinse godin van de jacht en is als zodanig het evenbeeld van de Griekse godin Artemis. Zij is de dochter van Jupiter (Zeus) en Latona (Leto) (een titaan), zus van Athena en tweelingzus van Apollo. Ze is de jongste van alle Olympische goden. Haar favoriete wapens zijn pijl en boog. Ook wordt ze vaak afgebeeld met een hert, een dier dat haar zeer dierbaar is. Een belangrijke eigenschap van de godin is dat ze altijd maagd wil blijven, Ze is de maagdelijke heerseres over de wouden en wilde dieren.
Cupido
Cupido, of amor, is in de Romeinse mytologie het hulpje van de god van de liefde en wordt op afbeeldingen meestal afgebeeld als een naakt jongentje met vleugeltjes en een pijl en boog.Cupido schoot zijn pijlen af op harten van mensen en goden om deze verliefd te maken.
Juno
deze tekst heb ik JUNO. Juno is de godin van het zuivere licht en dan vooral van het licht van de maan. Ook is zij de godin van het huwelijk. Ze is de vrouw van Jupiter. Haar huwelijksleven is net als haar karakter eigenschappen kalm en waardig.

Credits:

Created with images by Maggie-Me - "Background" • Fæ - "Bellona LACMA M.79.120.2" • Jim Linwood - "Statue Of Livia Augusta as Ceres, Pantheon, Stourhead, Wiltshire." • Fæ - "Diana LACMA M.88.91.321" • Paulisson Miura - "Eros e Afrodite, Teatro Municipal de São Paulo."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.