BALR. LOOKBOOK SS 2017

DUBAI 2.0

WAAROM DUBAI? GOED WEER, LUXE EN DE PRACHT VAN NATUUR OP 1 PLEK

A Strong Foundation. In 2016 zijn we naar Dubai geweest voor het bekijken van de shop in shop mogelijkheden. De content die destijds geschoten is was aardig maar met de kennis en ervaring die we nu als team hebben kan er nu een hoogwaardig resultaat bereikt worden.

MR. LEVIER, influencer-fotograaf en wel bekend in Dubai. Kan een enorme aanvulling zijn voor extra beeld materiaal en creative input

...

Het weer, Dubai vs Monaco

...

EXCLUSIVE CARS

Demy is goed bevriend met Brian’s Custom Audio, zijn bedrijf is onder anderen gevestigd in Dubai. Brian is geïnteresseerd in een samenwerking met BALR. en zou wellicht in Dubai voor auto's kunnen zorgen tegen goeie exposure.

...

VIDEO CONTENT IS KING

Sterke video content zorgt ervoor dat mensen comments droppen, vrienden taggen. Die vervolgens ook kijken, liken en gaan volgen!

THE MONEY MAKER - De video waardoor mensen vrienden gaan taggen.

THE BRAND MOVIE - Hierin zal de complete lifestyle belicht worden.

MAKING OF VIDEO - Om de echt fans een kijkje in de keuken te geven.

...

PHOTO'S ON ANOTHER LEVEL

OF NEMEN WE GENOEGEN MET DE FOTO'S DIE IEDEREEN KAN MAKEN?

TICKET PRIJS

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.