Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole USA, film og friluftsliv

Camilla H. Hjortland (28), Bergen

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev i 2008/2009 på USA - film, foto og friluftsliv-linjen. Vi var elleve elever fra hele landet.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Svein Hamland var læreren min. Han er en Trønder med stor T med et stort hjerte og godt humør. Han gav av seg selv og gjorde alltid sitt beste for at vi skulle ha det kjekt.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Jeg var skolelei og hadde ikke motivasjon for å starte på studiene med en gang. Jeg vurderte å gå på skole/college i USA, men så at det var veldig dyrt. Etter å ha bodd i USA et år på videregående ville jeg har muligheten til å dra tilbake og ville oppleve mer av det USA hadde å by på.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- De hadde den linjen som passet meg best og jeg var interessert i å bli bedre kjent med en ny del av landet (jeg hadde aldri vært lenger nord enn Beitostølen!). Skogn virket om et lite og koselig sted og det var heller ikke så langt til nærmeste flyplass. Skolen virket ikke så stor og upersonlig som noen av de andre.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Jeg hadde ikke så mange forventninger da jeg ikke kjente så mange som hadde gått på folkehøgskole på forhånd (de hadde gått for maaange år siden). Jeg håpte på å bli bedre kjent med meg selv og få meg nye venner. Jeg håpte også at jeg skulle finne ut av hva jeg ville utdanne meg til.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Jeg ble bedre kjent med meg selv på en måte jeg ikke har gjort før. På folkehøgskole forsvinner de fleste intimgrenser og vennene mine fortalte meg ting om meg selv som jeg ikke hadde sett/tenkt på før. Jeg ble mer observant på meg selv som medmenneske og hvordan man kan virke ovenfor andre.

Karneval er en fast tradisjon på SkoFo.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Hele USA-turen. Vi reiste rundt i USA i 5 uker og fikk oppleve mange ulike steder og severdigheter. Vi bodde og spiste ofte billig for å kunne oppleve mer.

Det gode miljøet. Alle var med alle og vi satt ofte sammen enten i TV-stua, peisestuen eller på noen av oppholdsrommene. Vi så på TV, spilte spill, strikket og snakket med hverandre.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Ja, jeg hadde tidligere tenkt at jeg ville bli lærer, men var usikker på om jeg egnet meg til det. Vennene mine støttet meg og mente det ville bli bra, men siden selvfølelsen ikke var så god da jeg søkte meg inn på skole valgte jeg å søke en annen utdanning. Året etter startet jeg på lærerutdanningen etter et "tulleår" på helt feil studie.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Ja! For det første har det gjort det lettere å bli kjent med nye mennesker. Det å gå opp til noen du ikke kjenner og håndhilse og smile kan ta deg ganske langt.

Fro det andre, når man får svært nære venner, tør de å fortelle deg ting som ingen andre gjør. Jeg fikk vite at måten jeg snakket på i enkelte situasjoner gjorde at jeg fremsto veldig negativ og sur. De fikk meg til å tenke over hvordan man formidler ulike budskap.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Ja, jeg har en del både lærere og medelever på Facebook, Instagram og Snapchat. Jeg har fremdeles en del venner jeg ser jevnlig (ikke like lett når man bor på ulike steder i landet). I mars ble en av mine nærmeste venner fra Skofo mamma, og da sendte jeg en hjemmestrikket gave i posten. Strikking er en av de tingene fra Skofo som er med meg hver eneste dag.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

-JA! Det er ikke noe å stusse over! Det er et fantastisk år der DU er i fokus. Man blir kjent med seg selv, får mange nye venner og får oppleve ting man ellers bare kunne drømme om. Det er verdt hver eneste krone!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.