Loading

Framed Sponsor Wall Montage instructies

Aan de slag!

Korte handleiding voor het monteren van het Framed Sponsor Wall

Stap 1

Leg alle buizen in de juiste volgorde uit op de grond.

Stap 2

Zorg ervoor dat de ‘schroeven’ naar het plafond wijzen. Let er bovendien op dat de' knie-koppelingen' aan de bovenkant van het frame staan.

Stap 3

De koppelingen voor de onderkant van het frame zijn aan de 'voeten' verbonden. De voeten van het frame zijn de 'kortste buizen' met in het midden de koppelingen voor de onderkant van het frame.

Stap 4

Gebruik de bijgeleverde inbussleutel om de schroeven aan te draaien.

Als het frame niet op een vlakke ondergrond staat, dan kan deze een beetje wiebelen. Je kunt de stabiliteit van het frame afstellen door de uiteinden van de voeten te verstellen.

Stap 5

Hang het doek in het frame door deze eerst links en rechts in het frame te hangen, daarna links en rechts onder en uiteindelijk alle haakjes aan het frame te haken. Zorg ervoor dat alle haakjes dezelfde kant op wijzen, dat staat een stuk netter.

Klaar is kees

Als je vragen hebt, bel of mail ons gerust! Heel veel succes met je evenement en veel plezier met het gebruik van de Sponsor Wall.

Belangrijk i.v.m. retoureren

Zorg ervoor dat je het frame weer uit elkaar haalt wanneer je evenement voorbij is en dat alle onderdelen, inclusief inbussleutel en andere accessoires (compleet en onbeschadigd) klaar staan wanneer we deze weer op komen halen. Wanneer het frame niet klaar staat of gedemonteerd is, er onderdelen verloren of beschadigd zijn, dan zal dit worden verrekend met je borg. Het bedrag wordt per situatie bepaald.

Credits:

Zillion Productions

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.