Loading

SecretBox® Boudoir Workshop Venice, Italy the SecretBox® in Venedig 8-10 november 2018

SecretBox® Bridal Boudoir workshop

SecretBox® Boudoir, is a more sensual side of boudoir to use as a morning gift on the wedding day, and a great addition to wedding photography. We are craving for an adventure with SecretBox®, and try out other environments and opportunities. Simply go outside the secret box !

SecretBox® Boudoir, är en mer sensuell sida av boudoir att använda som morgongåva på bröllopsdagen, och bra komplement till bröllopsfotografering. Vi är sugna på äventyr med SecretBox®, och prova på andra miljöer och möjligheter. Gå utanför den hemliga boxen helt enkelt!"

Brigitte Grenfeldt och Sandra Jensen

We have rented this beautiful apartment in Venice. We shoot SecretBox® Boudoir in this amazing Italian environment, and also go through how we operate SecretBox® as business and complementary to weddings.

Vi har hyrt denna vackra lägenhet. Här fotar vi SecretBox® Boudoir i en underbar italiensk miljö, och går igenom hur vi driver SecretBox® som affärsverksamhet och komplement till bröllop.

We go through lighting, posing, lingerie and how to make the customer feel safe and sensual. Vi går igenom ljussättning, posering, lingerie och hur man får kunden att känns sig trygg och sensuell.
We go bananas and choose another fun themes. Everyone gets the opportunity to think outside their own box. Vi går bananas och väljer annat roligt tema. Alla får möjlighet att tänka utanför sin egen box.
We are also looking at workflows about editing, as well as communication with the customer. Vi tittar också på arbetsflöden kring redigering, samt kommunikation med kunden.
We discuss marketing, pricing, packages, products and delivery. Vi diskuterar marknadsföring, prissättning, paket, produkter och leverans
And shoot alot of course!! Och fotar massor förstås!!

Hope you lika an early morning! We experiment with boudoir outside, hoping for fog, drama and mystery

Du är väl morgonpigg! Vi experimenterar med boudoir ute, och hoppas på dimma, drama och mystik

Maybe it will be a model in nice rubber boots if it's aqua alta!

Kanske blir det modell i snygga gummistövlar om det är aqua alta!

We hang out, share and inspire each other within SecretBox®, boudoir, morning gift, or whatever you will call it. What is sensual, and what is not sensual? Color or black and white images? What is a beautiful picture of a woman? There are many interesting conversation and topics.

Vi umgås, delar och inspirerar varandra inom SecretBox®, boudoir, morgongåva, eller allt vad det nu heter. Vad är sensuellt, och vad är inte sensuellt? Färg eller svartvit? Vad gör en bra boudoirbild och vilken bildstil vill man? Vad är en vacker bild på en kvinna? Det finns många intressanta samtalsämnen att nöta och blöta

And then we eat good italien food of course!

Och så äter vi god italiensk mat förstås!

Brigitte Grenfeldt

"It's the dessert of life to share my knowledge and experience"

"Det är livets efterrätt att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter"

Brigitte has 14 years of experience in photographing sensual images of women. She has created the brand - SecretBox® - sensual, black and white pictures of the bride in the most beautiful underwear you can imagine, which has become a great requested morning gift for your partner.

Brigitte har 14 års erfarenhet av att fotografera sensuella bilder av kvinnor. Hon har skapat varumärket – SecretBox® – sensuella, svartvita bilder av bruden i de vackraste underkläderna man kan tänka sig, som har blivit en efterfrågad morgongåva till din partner.

It doesn't hurt to have proof of your knowledge: The Portrait Photographer of the Year 1994 and 2001 in Sweden, Nordic Champion 1995, 2003, there were 7 Awards at the WPPI Convention in Las Vegas, USA. Master's letter in Portrait Photography. She has also photographed the wedding of our Swedish Princess Madeleine.

Det skadar inte att ha några bevis på sina kunskaper: Årets Porträttfotograf 1994 och 2001, Nordisk Mästare 1995, 2003 blev det 7 Awards på WPPI convention i Las Vegas, USA. Mästarbrev i Porträttfotografi. Hon har även fotograferat prinsessan Madeleines bröllop.

www.brigitte.nu

Sandra Jensen

"I totally love the combination of weddings and SecretBox® Bridal Boudoir in my business. It's something I will continue to develop business"

"Jag fullkomligt älskar kombinationen av bröllop och SecretBox® Bridal Boudoir i min affärsverksamhet. Det är något jag kommer fortsätta att affärsutveckla"

Sandra Jensen has been an apprentice at Brigittes SecretBox®, and works full time as a wedding and boudoir photographer. She has a great passion for Bridal Boudoir photographing and is committed to continue building this business. She is responsible for the implementation of the workshop and sidekick to Brigitte about the SecretBox® brand.

For questions about the workshop email at foto@sandrajensen.se

Sandra Jensen har gått som lärling under SecretBox®, och jobbar heltid som bröllops- och boudoirfotograf. Hon har en stor passion att fotografera Bridal Boudoir och satsar på att bygga upp en sådan verksamhet. Hon är ansvarig för genomförandet av workshopen och sidekick till Brigitte kring varumärket SecretBox®.

Vid frågor om workshopen maila på foto@sandrajensen.se

www.sandrajensen.se

The SecretBox® in Venice

8-10 november 2018

We start Thursday evening on 8/11 2018 with meet and greet. Then we have workshop from early morning on friday to late evening on saturday 10/11 2018 (with pause for sleep, rest, editing and food). On Saturday we have a little more festive evening and ending. On Sunday, those who want to stay in Venice you can have some time to look around before going home.

Price for workshop €760* incl. VAT

* Travel cost, accommodation and food are not included in the workshop.

Vi träffas torsdag kväll den 8/11 2018 med meet and greet. Sedan har vi workshop från tidig morgon på fredag till sen kväll på lördag 10/11 2018 (med paus för sömn, vila, redigering och mat). På lördag har vi en lite festligare kväll och avslutning. På söndag kan de som vill stanna kvar i Venedig, ha lite ledigt och se sig om innan man åker hem.

Pris för workshop 7900 kr* inkl. moms

6320 kr* exkl. moms

Vid bokning betalar man en bokningsavgift på 1000 kr. Resterande 6900 kr betalas senast 10 dagar efter workshopen.

*Resa, boende och mat ingår inte i workshopen.

The price includes 2 days of SecretBox® and boudoir photography both indoor and outdoor with Sandra Jensen, 1 photography assistant, 1 MUA and 2 models, approximately 4 styled shoots. It includes gatherings in our apartment talking about SecretBox® and Boudoir as a business. We offer coffee, fruit, snacks and drinks at our gatherings. All participants will be awarded a diploma for participating at the SecretBox® workshop in Venice.

We will have a closed Facebook group where you can help each other to find accommodation and flights. The airport is located near central Venice.

Limited Edition

The workshop includes a voluntary joint meeting with Brigitte Grenfeldt in Studio South of Stockholm in Tullinge, Stockholm Sweden. Travel cost, accommodation and food are not included in this gathering. We offer a light lunch, snacks, the and coffee. Alternatively, you can get one FaceTime or Skype mentor session with Brigitte instead of the gathering.

I priset ingår 2 dagar med SecretBox®- och boudoirfotografering i Venedig både inomhus och utomhus med fotograf Sandra Jensen, samt fotograf Anneli Holm som assistent, Beauty by Tilde som MUA, 2 modeller, och ungefär 4 stylade fotograferingar. Det ingår samlingar och mys i vår lägenhet med genomgång av SecretBox® och boudoir som affärsverksamhet. Vi bjuder på fika, frukt, snacks och dricka vid våra gemensamma samlingar och genomgångar. Alla deltagare kommer få ett diplom att de gått en SecretBox® workshop.

Vi har en sluten Facebook grupp där ni kan hjälpas åt att hitta boende och resa. Några kanske kan dela rum på hotell, eller i studio via Airbnb.se. Flygplatsen ligger nära centrala Venedig.

Limited Edition

För deltagarna i workshopen ingår en frivillig gemensam samling med Brigitte Grenfeldt i Studio South of Stockholm i Tullinge. Deltagaren står själv för kost, resa och logi i samband med träffen. Vi bjuder på en enklare matigare fika. Alternativt kan du få en FaceTime mentor session med Brigitte istället för samlingen.

Created By
Sandra Jensen
Appreciate

Credits:

Brigitte Grenfeldt and Sandra Jensen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.