Portrætfotografi Hos Coverganda

Har du tænkt over, hvor meget et vellignende og aktuelt portrætfotografi fortæller om dig? Hos CoverGanda har vi stor erfaring med at fotografere portrætter, der viser personen på den bedst mulig måde...

Eksempler på et klassisk portrætfotografi, hvor personen er i fokus.

Vi kan levere alt fra portrætfotografier optaget i vores eget studie med nøje planlagt lyslægning, til portrætter optaget i miljøer, der er naturlige for den historie der skal fortælles til brug på f.eks sociale medier eller dit visitkort.

Det kun fantasien der sætter grænser...

Opstillede portrætter optaget udendørs i naturligt lys.
Martin på arbejde, sommer 2016. Foto: Claus Sall
Miljøportrætter optaget på location med kontrolleret lyslægning, der fremhæver den portrætterede.
Gruppeportræt for Muremester Jimmy Jacobsen
Situationsportrætter optaget på location i forhåndenværende lys. På disse fotografier, er der lagt stor vægt på at fange et øjeblik og en stemning.
På arbejde for HB Køge, 2016
Her er en blandet samling af forskellige typer portrætfotografier, og hvordan vi tilpasser billedstilen i forhold til den portrætterede person.

Hvad enten du har brug for portrætfotografier til din professionelle profil på LinkedIn og Facebook, eller bryllupsportrætter i den højeste kvalitet, vil vi gerne høre fra dig og vise dig frem fra din bedste side...

Credits:

Foto: Martin Håkan / Coverganda.dk

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.