Går vitaminerne tabt i blenderen og frugtpresseren? magasin artikel

Artikel

Jeg går meget op i at dygtiggøre mig og arbejde med mine kompetencer. Dette var en fiktiv opgave jeg gav mig selv. Jeg søgte et emne der interesserede mig, fandt en artikel og nogle billeder fra forskellige hjemmesider. Derefter gav jeg mig i kast med at lave denne artikel og øve mig i figursats.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.