Loading

De Schoolweetjes Nummer 10 || 16 november 2018

Winnaar fotowedstrijd

De jury bestaande uit juf Henriëtte, meester Floris en meester Henk was unaniem in hun keuze van de mooiste herfstfoto. Bovenstaande foto heeft prachtige herfstkleuren en Liv, een leerlinge van onze school, die heel veel plezier beleeft aan een herfstwandeling. Een mooie foto waarmee we de Schoolweetjes graag openen. Het lijkt wel of we door te fotograferen beter om ons heen kijken en oog hebben voor het detail.

Hieronder hebben we enkele foto's geplaatst om een indruk te krijgen van de inzendingen.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de inzenders van de foto's. In ons fotoboek op de website hebben we alle inzendingen geplaatst.

Een boeket voor juf Ellen

Juf Ellen was in 2017 al 45 jaar in het onderwijs werkzaam. Veertig dienstjaren is een echt jubileum en 45 jaar wordt niet als zodanig gezien. Toch mooi dat we nu, weliswaar wat later, alsnog aandacht besteden aan deze mijlpaal. Ellen werd verrast met een bloemetje door de bestuurder van onze stichting. Inmiddels is Ellen 46 jaar, en 2 maanden in dienst. Ellen ook van onze kant onze felicitaties. We hebben je gelukkig nog steeds als collega in ons midden en we zijn er trots op dat jij met stip op één staat in de lijst van langwerkende collega's.

Ellen Velema en Henk Slabbekoorn

Voorlichting ouders groep 8

De Waerdenborgh nodigt de ouders van groep 8 uit voor een informatieavond. Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Leesplezier thuis

We weten allemaal dat (voor)lezen erg belangrijk is voor een goede taalontwikkeling van onze kinderen, maar hoe bied je je kind thuis leesplezier als het geen echte ‘lezer’ is? Daarvoor staan handige tips op de website www.debibliotheekopschool.nl. Neem eens een kijkje, klik door op ‘jeugdbibliotheek’, selecteer op leeftijd en kies voor leesboeken of informatieve boeken. Dan gaat er een wereld voor je open want je kunt kiezen op thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de interesses van je kind. Klik op de button voor meer informatie.

Studiemiddag ICT

Op 14 november jl. heeft een ICT-studiemiddag plaatsgevonden voor ICT-ers, directeuren en andere belangstellende uit de regio. Deze middag is georganiseerd door Stichting Onderwijsnet Hellendoorn (OHE) en de locatie was De Meander.

De opening werd verzorgd door Wietse Hage, hij studeert en doceert aan de Universiteit Twente. Hij is co-host van de podcast "De Appels en Perenshow" waarin hij samen met Reinier Ladan over ict, gadgets, media en technologie spreekt. Een uur Wietse Hage doet je duizelen. Hieronder staat een knop voor een kennismaking met Wietse.

Wietse ging in op onderwerpen en vragen als: Wat doet de digitalisering met ons en onze leerlingen? De verslavende werking van de telefoon en van games? Wietse pleit ervoor dat we naast alle schermen ook onze handen en onze zintuigen aan het werk zetten.

Verder waren er mogelijkheden tot het volgen van diverse workshops: van digitale geletterdheid, Google G-suite en kunstmatige intelligentie , LEGO-software, leerlingen laten samenwerking binnen Office365 en STEAM een innovatief onderwijsmodel waarbij allerlei kunstuitingen als werkmethode gehanteerd worden om aan de slag te gaan met wetenschap en techniek.

Wietse Hage wist te boeien. Herkent u de dia op de onderste foto?

Prachtige buitendagen

Deze week zijn de groepen 6 en 8 eropuit getrokken. Groep 6 had een GPS tocht en groep 8 ging in de natuur aan het werk en bracht een bezoek aan de sterrenwacht. Komende week gaat groep 3 naar het natuurmuseum in Holten. Dagen om niet te vergeten.

Buitendagen groep 6 en 8

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen een bedrag van € 34,60 meegenomen naar school. Alle gevers hartelijk dank! Op dit moment zitten er 213 leerlingen op de Prinses Marijkeschool. Dit betekent dat er gemiddeld zo'n € 0,16 per leerling wordt meegenomen. Wij vinden het jammer dat er op dit moment zo weinig geld voor de zending wordt meegenomen.

Kind op maandag

Wordt het daar beter van? Die vraag stellen we ons geregeld. Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als je geweld gebruikt? Er wordt gelezen uit Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5.

De kleuters horen de verhalen 'Farao heeft een droom' en 'De broers van Jozef gaan naar Egypte'.

We kijken er altijd naar uit.

Deze week konden we echt niet om Groot Brittanië heen. De discussies over de voorstellen over de Brexit lopen hoger op dan ooit. Ook goed komt te weten is dat de Britten elk jaar uitkijken naar de reclame van het (online) warenhuis John Lewis. We hebben er u de afgelopen jaren telkens hiervan op de hoogte gebracht. Woensdag was het zover: de advertentie voor kerst 2018 is uit. Inmiddels al meer dan 4 miljoen keer bekeken. Deze keer is het meer Elton John Lewis. Wat kunnen die Britten dat toch goed: een mooie commercial maken.

Ons medeleven

Het overlijden van Paul Dronkert, de directeur van de Elimschool in Hellendoorn, heeft ons zeer geraakt. Een tragisch ongeval is de oorzaak dat Paul er niet meer is. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en het team van de Elimschool heel veel sterkte toe.

Pietendisco

De volgende informatie kregen we van de medewerkers van Het Ravijn: Jongens, heb je ’t al vernomen? Sinterklaas is aangekomen. En natuurlijk heeft hij zijn pieten meegenomen! Vrijdag 30 november is er een grote Pietendisco, speciaal voor jeugd t/m 12 jaar, in zwembad Het Ravijn.

Wil jij ook een paar coole trucs leren van Piet Roy? Dan is een beetje lef wel nodig! Natuurlijk kun je ook gewoon lekker swingen met je vrienden in èn op het water. De DJ – dit keer met z’n eigen Pietenhouse muziek - is natuurlijk van de partij! De zwemdisco begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. De entree is € 3,95. De horecaruimte is deze avond open voor een drankje of iets lekkers. Pepernoten ….!

Morgen is de intocht.

Tot slot

De Engelsen kijken uit naar kerst, wij kijken uit naar de intocht van Sinterklaas. De versiercommissie heeft al heel subtiel wat veranderingen in de hal aangebracht die de kinderen niet zijn ontgaan. Vol verwachting klopt ons hart.

Wij wensen u een goed weekend. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Unknown - "Free picture; boy, pictured, photographed, reading, book ..." "Liv heeft plezier" 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.