Loading

Voor alles ben je mens HealTHy Company Consultants - April 2020

Welkom bij Healthy Company Consultants. Wij faciliteren organisaties hands-on en zijn het jaar 2020 gestart met deze inspiratiebrief, om jou met verhalen van anderen te inspireren. Hoe? Wij delen maandelijks kennis over onze ervaringen en delen onze en jullie inspiratiebronnen, middels video's, gedichten, foto's, praktijkervaringen en artikelen. Deze inspiratiebrief staat in het teken van de Coronacrisis. Want zoals de Minister President het dinsdag 21 april op de persconferentie aangaf. Het virus raakt ons allemaal en de gezondheid van de maatschappij staat bovenaan. Hopelijk ben jij en je dierbaren gezond.

Bij de start van de Coronavirus zagen wij de video Face Covid. Het is een prachtig Engelstalig 'instructie' film van Dr. Russ Harris, de grondlegger van de ACT-methodiek*, over hoe je ook mentaal gezond kunt blijven in deze tijd.

* ACT-methodiek staat voor Acceptance and Commitment Therapy, meer informatie zie www.coachenmetact.nl

Voor alles ben je mens

In het mens-zijn ontmoet je elkaar. Dit is ons concept. Wie zijn wij? Healthy Company Consultants is een compact organisatieadviesbureau. Wij werken met onze opdrachtgevers aan ‘gezonde en mensgerichte organisaties’. Op onze website lees je meer; zie www.healthycc.nl. Deze tweede inspiratiebrief laten we Paul Nyst, aan het woord. Wat houdt hem bezig?

Paul Nyst

Healthy Company Consultants in deze Coronatijd, een boeiend leerproces!

Drie weken geleden spraken wij, collega’s binnen HCC, elkaar virtueel over de ontstane toestand in de wereld en over wat ‘Corona' ons vertelt. Wat betekent dit alles voor een bezielde organisatie als HCC die het woord Healthy in haar naam draagt. Ik neem je mee in ons leerproces.

De eerste fase

Gelukkig zijn we zelf allemaal gezond en horen we eindeloos vele verhalen, commentaren en duidingen. Er ontstaat in korte tijd een nieuwe taal en de talloze initiatieven stutten het leven zo goed en kwaad als het kan. Wat een veerkracht en creativiteit wordt er zichtbaar. Angst en onzekerheid groeien. Verdriet en gevoelens van onmacht worden zichtbaar voor hen die hun dierbaren niet nabij mogen komen.

In gesprek met elkaar worden twee zaken duidelijk. Ook bij ons leven die gevoelens van onzekerheid en wat hierna………Én het werd zo duidelijk dat we geen antwoorden hebben op de talloze vragen. We weten het gewoon niet! In het erkennen van deze onmacht en onzekerheid vinden we ook een soort van rust. Dan doen we dus even niets. Het is voor ons kennelijk nu niet de tijd om te reageren. We hebben behoefte aan zoiets als verstillen en vertragen. Zo gingen we weer uit elkaar met als enige afspraak dat we elkaar een week later weer zouden spreken. Wat onwennig om op onze handen te blijven zitten en niets te doen en tegelijkertijd wat een verademing om deze mentale en emotionele vrijheid te nemen.

De tweede fase

Na bijna 2 weken spreken we elkaar opnieuw. Ieder van ons heeft op zijn eigen manier de tijd genomen en gebruikt. Niets doen, studeren, lezen, gesprekken met je naasten, een stukje schrijven en een paar contacten met klanten en coachees voeren. In die relatieve rust gebeurt er veel, er ontstaan contouren van 'wat nu en wat hierna'. We zijn teruggegaan naar de essentie van HCC.

Wij werken met onze opdrachtgevers aan ‘gezonde en mensgerichte organisaties’. Inclusiviteit, ontwikkeling en beweging staan daarbij centraal. Wij ondersteunen organisaties bij het koersvast en succesvol meebewegen in een continue veranderende wereld. Wij werken met ‘gevoel voor mensen en verstand van organisaties’. Wij zoeken aansluiting met wat er is en hebben een scherp oog voor wat er nodig is, voor werkbare oplossingen die aansluiten bij de praktijk van alledag. Met interventies die raken. Wij werken aan gezonde organisaties en dagen je uit tot gezondheid. Gezondheid is het vrijmaken van alle beschikbare potentie in je organisatie. Een gezonde werkplek is een voorwaarde voor succes. Werken op een gezonde werkplek leidt tot betrokken medewerkers, enthousiaste klanten en een organisatie die succesvol is in het bereiken van haar doelen. Voor alles ben je MENS is daarbij ons motto.

Deze uitgangspunten inspireren ons en onze klanten al jaren en….ze laten zich in deze crisis anders lezen. De lading van onze missie is urgenter geworden.

Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een systeem ernstig verstoord raakt. Hoe voelbaar is deze definitie op dit moment niet? Crisis heeft ook de betekenis van scheiden, schiften of beslissen, keuzes maken. in deze betekenis is het net zo actueel. Waar kiezen we voor, wat zijn we bereid om te leren, vast te pakken en los te laten? In die zin is crisis een moment van de waarheid die vraagt om het maken van keuzes. Keuzes die van grote invloed zijn op onze toekomst. De urgentie van vandaag vraagt om puntige keuzes zoals de keuze die wij nu duidelijk hebben gemaakt; Wij werken alleen samen met organisaties die bewust voor gezond kiezen. Gezond voor het individu, gezond voor elkaar en gezond voor de wereld Heelheid, inclusiviteit en healthy, allemaal woorden die daarnaar verwijzen.

Het nieuwe normaal is voor ons niet terug naar 'business as usual' De Himalaya mag zichtbaar blijven!

Als het 'nieuwe normaal' niet hetzelfde is als 'business as usual’ wat betekent dat dan voor uw organisatie, voor uw leiderschap, voor wat er geleerd moet worden, voor de waarden en leidende principes van u en uw organisatie, voor de wijze van samenwerking met collega’s, klanten, ketenpartners etc.? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om samen leren. Samen leren is ook samen de toekomst ontdekken. In dat proces zijn we partners en brengen we onze kennis samen tot leven. Van het wat naar het Hoe; praktische wijsheid!

Het boek van Kate Raworth, Donut Economie zet ons denken en voelen vol aan. Wij spreken inmiddels met mensen binnen organisaties die volop bezig zijn met 'gezondheid'. Hun inhoudelijke en onze proceskennis met inspiratie komen samen. Een combinatie die ontwikkeling en leerprocessen versnellen. Dat is waar wij samen vandaag voor staan.

Paul Nyst, partner Healthy Company Consultants

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.

In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Zoals aangegeven door Paul; Samen leren is samen de toekomst ontdekken. In dat proces stellen wij ons op als partners en brengen we onze kennis samen tot leven. Wij verwijzen graag naar de inspiratiebank van onze collega's van Systemisch Mensenwerk met meer inspiratie.

Wij brengen met veel liefde het geleerde in de praktijk, maar uiteraard respecteren wij de RIVM-maatregelen en dit betekent dat wij tot 20 mei vanuit ons kantoor werken en geen afspraken maken. Wel zijn wij telefonisch bereikbaar voor vragen en kunnen indien wenselijk een videoafspraak inplannen. Eén telefoontje is voldoende; 0575-202025. We gaan graag het gesprek aan. Voor nu wensen wij jou veel gezondheid toe en danken jou voor de interesse in deze inspiratiebrief.

Johan, Paul, Roos & Josée

Wil je deze inspiratiebrief ontvangen in jouw mailbox en/of wil jij jouw verhaal/kennis delen voor de volgende inspiratiebrief, mail dan joseeblanken@healthycc.nl of neem contact op via met haar via 06-41574992. Jouw bijdrage wordt gewaardeerd.

Voor alles ben je mens
Training, Coaching en Organisatie Advies - www.healthycc.nl

Copyright © 2020 Healthy Company Consultants, Zutphen

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Sanketh Sampara - "Himalayan Mountain Ranges" • Fabrizio Verrecchia - "Lost in Fog"