LİSEYE BAŞLIYORUM 8 Mayıs 2017 Pazartesi 09.20/13.30

Organizasyonun genel sorumluluğu: SERKAN TÜRKER

Fotoğraf çekimi: YAVUZ TATAR

8. sınıf öğrencileri, çalışmanın verimliliği ve öğrenci özellikleri dikkate alınarak ortaokul birimince 3 gruba ayrılacaktır. Her öğrencinin etkinliğin başlamasından önce omzuna hangi grupta olduğu ve ismi yazılı etiket takılmış olacaktır (etiketler, gruplardaki öğrenci isimleri sekreterliğimize bildirilir bildirilmez lise tarafından hazırlanıp ortaokula teslim edilecektir).

Saat 09.15’ten itibaren öğrenciler ortaokuldaki sorumlu öğretmenleri tarafından konferans salonuna yönlendirileceklerdir, öğrencileri burada lise öğretmenlerimiz karşılayacaktır. Her grubun sorumlu üç öğretmeni olacaktır. Bu öğretmenlerin ikisi liseden, biri ortaokuldan görevlendirilecektir. Her öğretmen grubundaki öğrencileri etkinlik boyunca yönlendirecek, dinlenme molalarında paylaşımda bulunacak ve özellikle etkinlikler arası geçişlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Her grubun başındaki ortaokul öğretmeninden beklentimiz öğrencileri tanıyor olması dolayısıyla büyüktür. Grup sorumluları olan lise öğretmenlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

1. grup sorumlusu AYDIN DANIŞMAN – FERİDE İLKNUR MUTLU - 1 Ortaokul Öğretmeni

2. grup sorumlusu NALAN AYGÖKÇE – AYLA HIRÇIN - 1 Ortaokul Öğretmeni

3. grup sorumlusu BURCU CEBELOĞLU – DİLEK SOLAK - 1 Ortaokul Öğretmeni

09.20 – 10.20 SUNUM

KONFERANS SALONU

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OKUL YÖNETİMİ VE REHBER ÖĞRETMEN

MODERATÖR - SERKAN TÜRKER / BÖLÜM BAŞKANLARI - AYLİN SANDAL-İBRAHİM KUŞÇUOĞLU-BURCU CEBELOĞLU-DİLEK SARIKAYA-MÜGE BÖCEKLİ-TAMER DEVECİOĞLU-İLKE GÜLYE KÖSE

Açılış konuşmasının ardından her bölüm başkanı kendinden başlayarak bölümünü, öğretmenlerini, bölümdeki faaliyetlerini ve hedeflerini anlatacak 5-7 dakikalık birer konuşma yapacaktır.

10.30 – 12.20 İSTASYON ÇALIŞMASI

Fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları/kanopi/SERGİ SALONU

A. FEN DENEYLERİ / 10.30 - 11.00 / SİBEL G.-DİLEK S.-AYLA H.-AYLİN S.-SERHAT A.-ÜMİT Ç.

LABORATUVARLAR - 10 ar dakika / Grup öğrencileri hemen 3 e bölünerek fizik-kimya-biyoloji laboratuvarlarına paylaştırılacaktır. Her laboratuvarda deney 10 dakika sürecektir.

B. MATEMATİK ETK. / 11.10 - 11.40 / TANER K.-HAKAN E.-VOLKAN S.

KANOPİ – 30 dakika / Matematik etkinlikleri için 3 ayrı masa kurulur. Bu masalara üçe bölünerek yerleşen öğrenciler 30 dakikalık bir etkinlik yaparlar.

C. DRAMA ETK. / 11.50 - 12.20 / BUKET A.-UĞUR Ö.

SERGİ SALONU – 30 dakika / Bu etkinlik için grup büyüklüğünden mütevellit Uğur Bey'in desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Grup bölünmeden sergi salonunda rehber öğretmen ile etkinliği gerçekleştirir.

1. GRUP : FEN -> MAT -> DRAMA

2. GRUP : MAT -> DRAMA -> FEN

3. GRUP : DRAMA -> FEN -> MAT

12.30 – 13.00 DEĞERLENDİRME

KONFERANS SALONU

12.30 da etkinlik bitince öğrenciler KONFERANS SALONU’na yönlendirilecektir. Burada Serkan Türker, Engin Teker, Buket Amuran ve Uğur Özçelik günün değerlendirmesini yapacaklardır. Ayrıca Uğur Özçelik sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih süreci, Serkan Türker Çakabey Lİsesi kayıt süreci hakkında bilgi verecektir.

13.00 – 13.40 ÖĞLE YEMEĞİ

KANOPİ

Görevli tüm Lise ve Ortaokul öğretmenleri, idarecileri ve 8. Sınıf öğrencileri beraber yemek yiyeceklerdir. Menü mangal konseptinde olacaktır.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.