Loading

Hej, og tak fordi du kigger forbi!

Jeg hedder Manila Dupont, jeg er født i 2004 (så kan du selv regne min alder ud), jeg er skoleelev på Frederiksberg, hvor jeg også bor hos min mor. Når jeg er hos min far, hver anden uge, bor jeg i Lund, i Sverige.

Jeg går til håndbold, fotograferer, og har det sjovt med mine veninder.

Her kan du se nogle af de billeder jeg har taget.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.