IX Turniej Piłki Nożnej Würth Polska 22 kwietnia 2017

W tym roku do turnieju zgłosiło się 8 drużyn: Budownictwo (Trener Jerzy Błahut), Kisielany, Łódź, WRK, Szczecin, Rzeszów, Magazyn i Pomorze (z gościnnym udziałem Jacka Latosińskiego).
Piłkarze, nasi koledzy z Działu Sprzedaży, Magazynu, Działów Wewnętrznych rozegrali piękne widowisko sportowe, nie szczędząc sił i dostarczając kibicom emocji piłkarskich. Wszystko o Puchar Przechodni Würth Polska.
Na boisku C rozgrywał się jeszcze bardziej emocjonujący mecz drużyny juniorów. Mimo tego, że dzieci zostawiły serce na murawie, a rodzice nie szczędzili sił na doping, przegrały starcie z drużyną Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej.
Kapitan reprezentacji juniorów musiał z bólem serca widocznym na twarzy przekazać Puchar Fair Play przeciwnikom.

IX Turniej Piłki Nożnej wygrała drużyna z Łodzi, która zabiera puchar przechodni czwarty raz z rzędu.

Mistrzowski Skład: od lewej stoją: Grzegorz Wuczkowski, Marcin Maćkowiak, Grzegorz Hrycelak, Rafał Sanigórski. Dolny rząd od lewej: Michał Kuśmierowski, Łukasz Rogoża, Marcin Kałuziński.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.