Eerste reisdoel Alle medewerkers Giessenlanden en Molenwaard

Giessenlanden en Molenwaard zijn op weg naar een herindeling per 1/1/2019. Dat betekent werk aan de winkel om daar op tijd te komen! En dat terwijl de winkel voor onze inwoners en ondernemers open blijft en de dienstverlening op hetzelfde goede peil

Gaan jij en je collega's de eerste uitdaging aan? Op 1 juli aanstaande willen we ons eerste reisdoel bereiken. Daarom vragen we jou en je collega's, binnen een bepaald vakgebied, om kennis te maken en te onderzoeken hoe samenwerking vanaf 1 september mogelijk is. Om jullie op weg te helpen:

Vragen en tips om mee van start te gaan:

  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in jullie (uitvoering van) taken?
  • Hoe kun je vanaf 1 september al veel regulier werk gezamenlijk uitvoeren?
  • Wat kan wel, wat kan nog niet?
  • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Heb je ideeën voor de organisatie als geheel? Geef deze door
  • Houd rekening met je medereiziger; zorg dat je elkaar leert kennen.

Op 1 juli... heeft elke groep vakmensen een antwoord op bovenstaande vragen. Dat is ons eerste gezamenlijke reisdoel.

Vertel het je collega's Laat in de tussentijd van je horen! Ondersteuning of inspiratie nodig? Vraag de hulp van een van je communicatiecollega's
Helpdesk Kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met de Helpdesk als je vastloopt op welke manier ook.

Credits:

Created with images by Pexels - "adventure balloons colorful" • skeeze - "triathlon race swimming start" • terimakasih0 - "megaphone loud hailer loud-hailer" • Ben_Kerckx - "life buoy sea sos"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.