Emiel Underwood Beeld van een campagne

Natuurlijk gaat het om de inhoud. Maar het oog wil ook wat. Als je in verkiezingstijd aan je partij-imago wilt werken, doe je dat ook door zorgvuldig gemaakt fotomateriaal te verspreiden. Iedereen weet dat zulke beelden blijven hangen. Beter dan zorgvuldig uitgesproken speeches.

STEAM PUNK Zoals deze foto van Emile Roemer en kornuiten. Zij zijn, zo vermeldt het onderschrift, "klaar om te knokken." Geflankeerd door twee knalrode jurken spat het witte overhemd van Roemer van de foto. Strijdlustig kijken hij en zijn strijdmakkers de camera in. Een industriële achtergrond met staalplaten legt een vleugje steam punk over de verzorgde kleding en benadrukt misschien de oude relatie van SP met de fabrieksarbeider. Daarom denkelijk ook geen stropdassen of jasjes en bij Ronald van Raak opgestroopte mouwen. In een bijbehorend filmpje, waarschijnlijk van hetzelfde campagneteam, loopt Roemer in deze ruimte tussen stilstaande en voor zich uitkijkende mensen en richt zich rechtstreeks tot de kijker: "Nu is het tijd. Tijd om te strijden voor verandering."

ROOD "Hoe heet die populaire serie ook alweer?" moet Roemer gezegd hebben. "Kom, eh ... over de Amerikaanse regering, met die beroemde acteur die dan zo de camera in praat. Game of cards?" "Nee, House of cards!" had iemand geroepen. En een idee was geboren. Ze zouden een campagne maken als een Netflixserie. "Dat Netflixrood, dat past prima bij de SP. Dan doen wij alledrie een rode jurk aan," had Renske Leijten gezegd. Later bleek dat Lilian Marijnissen geen idee had wat Netflixrood was. Zo komt het dat ze met een paarse jurk op de foto staat. Niks meer aan te doen, terug heen en weer naar Oss zat er niet meer in.

HOOGHARTIG Roemer toornt iets boven zijn partijgenoten uit. Hoewel de rest strak in de lens kijkt, lijkt Emiel iets boven de camera uit te kijken. Dat geeft hem iets hooghartigs. De foto is enigszins van onderen genomen, waardoor het hele groepje het gezag uitstraalt van een street gang. Als het dan al niet direct aan House of Cards refereert, dan doet de aard van de beeldbewerking toch denken aan een van die andere Netflixseries.

De grote vraag die boven dit alles hangt, is: wat voor partij wil je zijn? Welke boodschap wil je overbrengen met dit campagnebeeld? Wil je echt lijken op Frank Underwood uit de populaire serie? De meedogenloze manipulator, de nietsontziende machtswellusteling uit House of Cards? En als die associatie te ver gaat, dan nog: wie wil zijn partij nou wegzetten als een Netflixserie? (Met dank aan Shean van der Steen)

Created By
Willem Koetsenruijter
Appreciate

Credits:

SP / born onbekend

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.