Loading

Voda Modré zlato

Vzácná a nepostradatelná

Vody je všude spousta, té pitné je ale nedostatek – pouze 0,5 % z celkového množství na Zemi.

Zdroj: OSN

Svět žízní po vodě

  • S růstem světové populace i životní úrovně se bude poptávka po pitné vodě jen a jen zvyšovat.
  • Zásoby vody přitom klesají vlivem klimatických změn, znečištění i špatné infrastruktury.
  • V roce 2050 nás bude 10 miliard. Nedostatek pitné vody hrozí polovině lidstva.
Zdroj: OSN
Zdroj: OSN, UNICEF, WHO, Waterfootprint, WWF a McKinsey

Budoucnost je v inovacích

Aby bylo možné kolem roku 2030 uspokojit poptávku po vodě, je podle průzkumu společnosti McKinsey potřeba investovat do vodohospodářské infrastruktury zhruba procento světového HDP (cca bilion USD) ročně.

Počet firem, které se zabývají vodohospodářskou problematikou, silně roste. Jejich expertíza a inovace nabízejí tolik potřebná řešení:

  • rozšiřování zásobování vodou,
  • obnova infrastruktury,
  • výstavba čističek,
  • zachycování a opětovné používání vody,
  • nové technologie pro získávání a efektivní používání vody: odsolování, kapkové zavlažování, detekce úniků, …

Surovina pro vaše investice

Investováním do těchto společností přispějete k řešení celosvětového problému s vodou. A můžete vydělávat na rychle rostoucím vodohospodářském odvětví.

Investujte odpovědně

Promluvte si se svým bankéřem o fondu ČSOB Akciový vodního bohatství.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace ke zmiňovaným fondům včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondů od jejich vzniku.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate