Loading

Tjust 2-dagars, 2-3:e juli 2019 Skrolla ner för information

sommarens mest välsorterade marka?

Se film från terrängen nedan:

Nu är det åter igen dags för Gamleby OK att arrangera tjust 2-dagars! Vi hälsar er välkomna till det erkänt fina terrängen utanför Gamleby, semesterorientering för både familjen och elitlöparen, den bästa uppladdningen du kan få inför sommarens höjdpunkt, O-ringen, som i år går i snarlik terräng runt Norrköping!
Created By
Petter Vallerius
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.