Rekrytering Perioden: 31 augusti- 1 februari

Research Karin

Testare

 • Kontaktade kandidater: 33 st
 • Antal svar: 8 st (24.28%)
 • Antal intresserade: 2 st
 • Antal bokade via search: 1 st
 • Den genomsnittliga tiden per bokad intervju ligger på: 45 timmar
 • Antal timmar search: 90 timmar
 • Antal timmar administration: 8 timmar

Webbutvecklare

 • Karin har kontaktat kandidater 512 st
 • Antal svar: 97 st (18.95%)
 • Antal intresserade: 9 st
 • Antal bokade via search: 4 st
 • Den genomsnittliga tiden per bokad intervju ligger på 46 timmar
 • Antal timmar search: 275 timmar
 • Antal timmar på administration: 33 timmar

Search= Kontakta kandidater, telefonintervjuer, boka in intervjuer, referenstagning Administration= Kravprofilsmöten, avstämningsmöten på tisdagar, skriva annonser

Annonsering

 • Kanaler - Monster, Linkedin, Ants, Arbetsförmedlingen
 • Ansökningar: 40
 • Antal bokningar via annons: 3

Rekryteringskonsulter Jenny & Samuel

 • Antal första intervjuer:st
 • Antal timmar: 36 st

Testare

 • Karin har bokat in kandidater
 • Jenny har haft 2 första intervjuer
 • 1 kandidat träffade Philip och Michael
 • 1 kandidat har skrivit på

Kostnad för Testare

 • Karin har lagt ner 98 timmar med search och administration
 • Jenny har lagt ner 10.2 timmar på intervjuer och administration
 • Kostnad för Karin 98 h* 555 kr= 54 390 kr
 • Kostnad för Jenny 10.2 h* 895 kr= 9 205 kr
 • Kostnad för annons= 5900 kr
 • Den totala kostnaden för rekryteringen av testare= 69 495 kr

Webbutvecklare

 • Karin har bokat in 6 kandidater
 • Jenny och Samuel har haft 5 första intervjuer
 • 3 kandidater har träffat Michael och Philip
 • 2 kandidater har träffat Olof och presenterat case
 • 2 kandidat har fått ett erbjudande
 • 1 kandidat har skrivit på

Kostnad Webbutvecklare

 • Karin har lagt ner 308 timmar med search och administration
 • Jenny och Samuel har lagt ner 25.7 timmar på intervjuer och administration
 • Kostnad för Karin 308 h* 555 kr= 170 940 kr
 • Kostnad för Jenny och Samuel 25.7 h* 895 kr= 23 014 kr
 • Kostnad för annonsering 5900kr*2= 11800 kr
 • Den totala kostanden för rekryteringen av webbutvecklare= 205 754 kr
Tack för ett fint samarbete!
Önskar Karin Dahlgren, Samuel Fredriksson och Jenny Almquist från Ants Code at Heart

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.