Lazer Liposuction

lazer liposuction

Sağlıklı yaşamak için insanlar spor yaparak yada rejim yaparak zayıflamakta yada fit görünmek için fazla kilolardan kurtulmaya çalışmaktadır. Yapılan işlemlerde yağların yakılması için ve kilo vermek için olmaktadır. Bu sayede kişiler hem kendini daha iyi hissetmekte hem de daha estetik görüntü vermektedir.

Bu bağlamda yapılan bir çok yöntem vardır. Herkesin yapmaya çalıştığı yöntemlerden biride lazerin hayatımıza girmesi ile yapılan lazer liposuction işlemidir. Bu işlem ile yapılmakta olan lazerin çok fazla yağ olan bölgenizde bulunan kütleyi birbirinden ayrılması için parçalaması işlemidir. Bölgesel olarak adlandırılan bu işlemde örneğin karın bölgesinde göbek diye tabir ettiğimiz yerde biriken yağların lazer liposuction adı verilen yöntem ile parçalanmasıdır.

Daha sonra parçalanan bu yağlar özel bir ameliyat ile yine bölgesel olarak alınır. Alınma işlemi vakum sistemindeki bir alet ile olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken liposuction işlemi yaparken yağ alımında çok iyi ve fazla alınmaması için uzman doktor tarafından bu işlemin yapılmasıdır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.