Loading

Introspectie Zoektocht naar een serie

Het plan

In het kader van ‘ik wil meer doen met mijn manier van fotograferen’ en tegelijkertijd zelden op pad gaan met mijn camera, had ik me voorgenomen een eigen serie te schieten tijdens een Watersportdag.

Water, sup-planken en roeiboten, daar moest een serie uit gehaald kunnen worden.

De Opleiding heeft me geleerd altijd een oneven serie te schieten, dus ik stak in op 7 foto’s.

Start: gelukt. De eerste drie.

De uitvoering

Vijftig enthousiaste kinderen op en om het water.

Water dat overal vandaan leek te komen, behalve, godenzijdank, uit de lucht.

Chaos.

Mayhem.

En ik bleef maar in het rond schieten omdat ieder kind iedere halve minuut een briljante pose maakte. Onbewust, doorgaans.

Kort gezegd: ik raakte mijn overzicht kwijt, en op dat moment begon het ook nog eens prachtig te betrekken.

Deel twee: plan kwijt. Afleiding.

Het loslaten

Zoals het altijd gaat met mijn plannen: ik liet het plan los.

“Ik kijk thuis wel wat ik aan serie heb. “

Thuis bleek ik tegen een hele andere serie aan te lopen dan ik voor ogen had gehad.

Waterkoetjes, of steeds dezelfde..., water tegen stenen, water tegen een mini-pier, waterlelies.

Allemaal beelden waar ik ontspannen van werd, maar waar met geen mogelijkheid een interessante serie uit kon halen.

Goed voor stock-foto’s, niet voor wat ik wilde.

En een hele stapel ‘darlings’. Als in ‘kill your’. Allemaal losse foto’s zonder serie.

Foto’s waar ik het meeste mee heb en het minste mee kan doen.

Deel drie: de darlings.

De conclusie

Plannen.

Ik heb me er tijdens mijn tijd op De Opleiding altijd tegen verzet, maar ik moet mijn series plannen.

Op voorhand een echt plan maken, een boekje meenemen met de ideeën die ik heb en daar de beelden bij vinden.

Of creëren.

Net zoals in echt werk.

Tien jaar na De Opleiding en ik begrijp nu pas waar ze het over hadden...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.