b-fit 's-Hertogenbosch-West

ACTIEF GEZONDE LEEFSTIJL

Aanvrager: CHC

Subsidieronde: Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht

Interventie: B-Fit

Met B-Fit 'samen sterk en gezond in 's-Hertogenbosch West' gaan we inzetten op de gezonde leefstijl voor 0-4 jarigen en hun ouders. Dit ter voorkoming en het stabiliseren overgewicht. Hierbij worden we ondersteund door de gemeente 's-Hertogenbosch die sinds 2014 JOGG-gemeente is. Daarnaast hebben zich al vele partijen uit de wijk aangesloten bij dit initiatief, waardoor we een brede project- en uitvoeringsorganisatie hebben.http://www.s-port.nl/s-port/s-port-nieuws/nbsp/article/b-fit-project-voor-peuters-in-west.html#.WG5497bhCV5

B-Fit is een brede interventie waarbij jonge ouders al heel vroeg gestimuleerd worden tot het realiseren van een gezonde leefstijl voor hun kinderen. Ouders/verzorgers worden bij het sport- en beweegaanbod betrokken. Dit draagt eraan bij dat de kinderen al op jonge leeftijd geprikkeld en gesteund worden, waardoor voorkomen wordt dat het kind inactief raakt. Hiervoor wordt een B-Fit beweegprogramma bij Kanteel opgezet en wordt B-Fit Pukkiesport bij voetbalvereniging CHC gegeven.

Ouders worden expliciet betrokken bij het programma. Zij volgen een specifiek programma over gezonde leefstijl. Dit programma wordt aangeboden bij Kanteel en bij CHC. Diverse gezondheidspartners uit de wijk zullen informatie en workshops geven.

De partners in de wijk zullen samenwerken en aansluiten bij het bestaande netwerk van de gezondheidszorg. De signalering en doorverwijzing naar B-Fit wordt benadrukt.

Naast B-Fit zal Pukkiesport structureel laagdrempelig worden aangeboden, zodat doorstroming naar de sportverenigingen wordt vergemakkelijkt. In samenwerking met interventie-eigenaar de Gelderse Sportfederatie zullen wij op drie punten de interventie gaan door ontwikkelen.

Plezier

Bewegen

Ouders & kind

Gezonde voeding

Created By
Irfan G
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.