38. pohod Iz Borovnice Z MUZEJSKIM VLAKOM DO VerdaIN POTEM POHOD MIMO štampetovega mostu, Preko Pokojišča IN povratek v Borovnico 22. aprila 2017

čAKAMO NA MUZEJSKI VLAK IZ LJUBLJANE
PRIHOD MUZEJSKEGA VLAKA S KATERIM SE ODPELJEMO DO VERDA
VERD IN ZAČETEK 24 KM DOLGEGA POHODA
ŠTAMPETOV MOST
PRIHOD DO ŠTAMPETOVEGA MOSTU, KJER JE SPOMENIK PARTIZANSKIM BRIGADAM, KI SO GA MINIRALE IN NATO MED POTJO PRIHOD DO KURIRSKE POSTAJE
PO 24 KIM POVRATEK V BOROVNICO IN ZAKLJUČEK
Created By
rado isakovic
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.