Loading

Synteettisten rautalisien ongelmat mitä voi tehdä

Ei-hemoraudan sivuvaikutukset

Synteettisen / keinotekoisen oraalisen ei-hemoraudan hoidon haittavaikutukset ovat useimmiten ripuli tai ummetus ja epämukavuutta. Aterian jälkeen haittavaikutukset vähenevät, mutta muiden aineiden kanssa vuorovaikutuksen riski lisääntyy. (Wikipedia)

Kroonikot voivat käyttää oraalista ei-hemorautalisää ainoastaan tietyn ajan. Ennemmin tai myöhemmin sivuvaikutuset pakottavat toista terapiaa käyttöön.

Ei-hemoraudan teho vähenee ja sieto muuttuu pahemmaksi ajan myötä.

Tänään on saatavissa hemorautalisää jolla on hyvä teho ja hyvä sieto myös pidemmässä hoidossa, mikä on kroonikoille hyvä uutinen. Hemorauta voi myös pidentää aikaväliä epämukavien ja kivuliaiden rautainjektioden väli jos siihen on jouduttu menemään.

OptiFer® tuotteet sisältävät luonnollista hemorautaa.

Tutkmuksissa hemoraudan sieto on lähellä lumelääkkeiden tasoa. Sen parempaa ei voi olla. Teho ja sieto pysyvät samana pidemmässä käytössä.

Ei hemorauta: Matala imeytyminen.

Ei-hemoraudan imeytyminen katsotaan normaalisti olevan 2 - 4 % Hemorauta imeytyy 20 - 40 %

Hemoraudan imeytymiseen eivät vaikuta muu samanaikaisesti nautittu ruoka tai juoma toisin kun synteettinen ei-hemorauta normaaleissa rautalisissä. Niiden annokset yli 50 mg estävät elintärkeän sinkin imeyty

Ei-hemorauta on pilkkoutuva ennen imeytymistä. Tämä tarkoittaa että reaktiivisia ns. vapaita rauta-ioneja jää mahalaukkuun, Tämä on syy, miksi ei-hemorauta usein tuottaa sivuvaikutuksia. Hemorauta imeytyy kokonaisena yksikkönä, ja ei-imeytynyt osuus on täysin neutraali vatsalle.

30 päivää täydentämistä synteettisellä / keinotekoisella 100 mg: n ei-hemoraudalla, jonka biologinen saatavuus on 2 %, teoreettisesti antaa 60 mg imeytynyttä rautaa. 5 %, joka on epätavallisen korkea, on 150 mg.

30 päivää täydentämistä hemoraudalla, jonka biologinen saatavuus on 20 %, teoreettisesti antaa 108 mg imeytynyttä rautaa. 40 %, imeytyminen tarkoittaa 216 mg.

Tämä on syy, miksi pienempi annos 18 mg hemorautaa pystyy kilpailemaan menestykksekkäästi 100 mg:n ei hemorauta-annoksen kanssa.

Ei-hemorauta. Todellisuudessa ei monta vaihtoehtoa

Rauta on elintärkeää. Kroonikot usein saavat synteettistä/keinotekoista ei hemorautaa kunnes terapiaa on jätettävä lisääntyvien sivuvaikutusten takia.

Jäljellä oleva vaihtoehto on kallis ja epämukava suonensisäinen rauta tai verensiirto. Molemmilla on riskejä, kuten komplikaatioita, allergisia reaktioita ja oksidatiivista stressiä.

OptiFer® hemorautavalmisteilla teho ja sieto pysyy samana jatkuvasti. Hinnaltaan ne ovat edullisia, eivätkä reagoi muun samanaiakisesti otetun ruoan, juoman tai lääkityksen kanssa. Annostelu on helpoin mahdollinen: Yksi tai kaksi tablettia päivässä mihin aikaan vain.

Ei ole syytä jatkaa sellaisella hoidolla, jolla on alhainen teho ja jolla on sieto-ongelmia.

Ongelmia siinä määrin, että monet hoidot hylätään on potilaiden vahingoksi. Rauta on ehdottoman välttämätöntä elämässä eikä sitä voi korvata millään muulla.

OptiFer®-sarjan hemorautalisät on todellinen vaihtoehto nykypäivän vanhentuneille hoitomuodoille.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division, MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by stevepb - "headache pain pills" • Bonio - "A Sight For Sore Heads"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.