Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

We have one £100 gift voucher to give away courtesy of Cardigan's beautiful gift shop and gallery Custom House.

Mae gennym un tocyn anrheg gwerth £100 i'w roi fel gwobr trwy garedigrwydd Custom House, siop anrhegion ac oriel hyfryd Aberteifi.

'Cardigan is a diverse, cultural and spiritual town, steeped in history and heritage with its spectacular surrounding coastline, its bottlenose dolphins, beautiful unspoilt beaches and abundance of wildlife and last but not least the magical West Wales sunsets. Where else would I live!'

- Karina Servini

Painting by Piers Partridge

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on October 14 from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar 14 Hydref o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Karina Servini: 01239 615 541 / info@customhousecardigan.com / customhousecardigan.com

Facebook: @CustomHouseCardigan Twitter: @tycustom

44 St Mary Street, Cardigan, West Wales, SA43 1HA