W I N D E N E R G I E Jeroen Simmelink

Ik heb voor Wind Energie gekozen. Het leek mij echter zeer leuk en interessant. Nederland heeft vind ik zelf zeer veel wind molens dus ik dacht van laat ik dat onderwerp doen dat is leuk!

Niet alleen in Nederland hebben we windmolens. Ook in andere landen. In elk land hebben ze weer andere windmolens voor hun energie! Windmolens staan niet altijd op land. Windmolens kunnen ook op het water staan er windmolens. Ze zeggen wel dat windmolens die in het water staan meer wind vangen, echter is dat niet waar. Wind is wind en het maakt officieel niet uit waar het staat. Ze staan natuurlijk niet letterlijk in het water natuurlijk in de buurt/naast het water.

Windmolens hebben natuurlijk ook een werking, jammer genoeg is het niet zo dat de windmolen alleen maar draait. Door het draaien vangen ze de wind op. Als ze wind op vangen gaan ze draaien. Doordat de windmolen gaat draaien werkt hij binnen in energie op. Als ze de energie hebben opgeslagen als het ware gaat het direct naar een centrale plek waar alles meteen word omgezet in stroom. Als dat allemaal gebeurt is word het opgeslagen en word alles als het ware naar huizen gebracht voor licht en warmte. Alle stroom word naar de huizen gebracht onder de grond en boven de grond. Het maakt echter ook niet uit of het boven of onder de grond gaat het gaat even snel.

  • Over 20 jaar gaat de stroom 5x zo snel naar de huizen als dat het nu gaat. Vele mensen hebben dan sneller energie.
  • Veel mensen gaan steeds meer kiezen voor duurzame energie en hebben vele mensen zonnepanelen en halen ze veel energie van de windmolens.
  • Als vele mensen meer zonnepanelen nemen dan worden de windmolens ouderwets.
  • Vele mensen hebben al gekozen voor duurzame energie. Niet alleen dat, echter ook zonnepanelen. Windmolens worden toch nog met 62% meer gebruikt in Nederland.

Dit was mijn SparkPage. Hopelijk heeft u veel geleerd!

Credits:

Created with images by Dieter_G - "windräder current power generation" • Pexels - "lake mountain range mountains" • ednl - "Houtzaagmolen De Ster" • Hans - "hasan dağı volcano mountain" • sarangib - "wind turbine nargund hill"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.