Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus 9.-30. märts 2017

Toimumisaeg: 9., 16., 23. ja 30. märts 2017, Tallinna Ülikooli linnak (Uus-Sadama 5) Mare hoone, ruum M-649.

Koolituse eesmärk: arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu: Eesti seadusandlus, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus ja perekonnaseadus. Asjaõigus, eluasemeseadus, planeerimis- ja ehitusõigus. Kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtted, kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine, kinnisasja kitsendused, kinnisvara hindamine, vahendus ja kinnisvaramaakleri kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutseeetika ja hea käitumise põhimõtted. Erinevate kaasuste ja näidisülesannete lahendamine.

Koolitajad: Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Katrin Aunpu, Peeter Nurm jt.

Hind: 32-tunnise koolituse täishind on 249 eurot osaleja kohta. Hind sisaldab koolitust, kohvipause ja koolitusmaterjale. Hinnale ei lisandu KM. Täpsem hinnainfo siin.

Registreerimiseks on järgmised võimalused: e-post: taienduskoolitus_yti.ee, telefon: 640 9456 või kodulehelt siit

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova. Registreeruda saab kuni 8.03.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by miamism - "ONE Miami Condos" PIXABAY

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.