SOHO & SOLO

The Solar & Heliospheric Observatory (SOHO)

SOHO on ESA:n (Euroopan avaruusjärjestön) ja NASA:n avaruusobservatorio, joka tutkii aurinkoa, maan ja auringon välissä. Se laukaistiin 1. joulukuuta 1995 NASA:n kantoraketilla Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta.

SOHO:ssa on 12 mittalaitetta, joilla tutkitaan aurinkoa. Kiinnostuksen kohteita ovat mm. auringon sisäosat, korona ja aurinkotuuli sekä sen käyttäytyminen avaruudessa. SOHO:a on myös käytetty muiden komeettojen havaitsemiseen ja sään ennustamiseen.

Vuonna 1998 SOHO kääntyi ohjelmistovirheen takia väärään asentoon ja yhteys siihen katkesi. Observatorio saatiin kuitenkin neljän kuukauden päästä takaisin toimintaan. SOHO:n oli tarkoitus toimia vuoteen 1998, mutta se oli niin onnistunut, että ESA ja NASA päättivät pidentää sen käyttöikää. Nykyisin SOHO on vieläkin avaruudessa tutkimassa aurinkoa.

Solar Orbiter (SolO)

Solar Orbiter (SolO) on Euroopan avaruusjärjestön lokakuussa vuonna 2018 avaruuteen laukaistava aurinkoa tutkiva avaruusluotain. Alunperin se piti laukaista heinäkuussa vuonna 2017. Laukaisua päätettiin viivyttää, jotta varmistetaan, että kaikki luotaimen tieteelliset tavoitteet saavutetaan ja luotaimen osat on testattu riittävän hyvin ennen laukaisua.

Solar Orbiter lentää 30 miljoonan kilometrin etäisyydeltä auringosta ja sen massa on noin 1600 kg. Tilauksen arvo on noin 300 miljoonaa euroa. Laukaisu tapahtuu kantoraketilla Baikonurin tai Kouroun avaruuskeskukselta.

Taiteilijan näkemys Solar Orbiterista

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.