M-ryhmän nimi Aloituskirje

TERVETULOA JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJOIHIN!

Olette mukana Järvenpään Voimistelijoiden X –ryhmässä kaudella 2017-2018. Tämä aloituskirje sisältää kaiken oleellisen koskien harrastusta. Syyskautemme alkaa xx.xx.2017. Pian tavataan!

Ensimmäisten harjoitusten päivämäärä, aika ja paikka. Jos tarvitsee, niin selkeät ohjeet pukuhuoneista yms.

Harjoituksemme koostuvat monipuolisesti voimistelun alkeiden sekä motoristen perustaitojen harjoittelusta, kuten leikeistä, tanssillisuudesta sekä voimistelusta omaa kehoa ja eri välineitä käyttäen. Harjoitusten pääpaino on ikätason mukaisessa iloisessa liikunnassa ja voimistelun alkeiden oppimisessa. Harjoittelun tavoitteena on myös fyysisen toimintakyvyn kehittäminen sekä liikunnan avulla kasvattaminen. X ryhmästä on mahdollisuus päästä joukkuevoimistelun valmennusryhmiin, mutta voimisteluharrastus antaa hyvän pohjan myös mihin tahansa liikuntaan. Liikunnan ja oppimisen ilon löytäminen, ystävystyminen, ryhmässä toimiminen ja rohkaistuminen ovat myös tärkeitä teemojamme. Lapset otetaan huomioon yksilöinä ja jokaista tuetaan suhteessa omiin taitoihinsa.

Ryhmämme osallistuu syys- ja kevätkaudella voimisteluviikonloppuun eli Järvenpään Voimistelijoiden järjestämiin tapahtumiin: alle 12-vuotiaiden STARA-tapahtumaan sekä seuran joulu- ja kevätnäytökseen. Silloin pääsemme esittelemään harjoituksissa opittuja taitoja yleisölle oikealla voimistelumatolla.

Ryhmälle tilataan yhtenäinen esiintymisasu, josta ilmoitetaan tarkemmin vielä myöhemmin.

Syksyn tärkeitä päivänmääriä 2017:

(tähän luettelo tai kuva tärkeistä päivämääristä)

Kevään tärkeitä päivänmääriä 2018:

(tähän luettelo tai kuva tärkeistä päivämääristä)

Ryhmään tuleminen saattaa jännittää etenkin ensimmäisillä kerroilla. Jos harjoituksiin jääminen ilman omaa aikuista on haastavaa, voi vanhempi olla salissa mukana ensimmäisillä kerroilla, tavoitteena kuitenkin on, että jokainen lapsi osallistuisi tunnille ilman omaa aikuista. Salin ovi on aina auki tuntiemme aikana, joten saa kurkistella touhujamme. Muistakaa myös, että me vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin!

Ohjeita harjoituksia varten:

Tuo lapsi ajoissa harjoituksiin, ruokittuna ja vessassa käyty ennen harjoituksia (sisään kouluun pääsee noin 15min aikaisemmin)

Harjoitusasuksi sopii jumppapuku tai muu liikuntavarustus, paljaat jalat tai jumppatossut, pitkät hiukset laitetaan kiinni.

Ota juomapullo, naru ja voimistelupassi mukaan harjoituksiin (naru ja passi jaetaan ensimmäisissä harjoituksissa)

Mikäli joskus myöhästyt harjoituksista tai joudut odottamaan oven takana, soitathan ohjaajalle. Meillä on velvollisuus pitää koulun ulko-ovea lukossa harjoitusten ajan, jottei ulkopuolisia pääse koulun tiloihin

Poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa etukäteen

Lisäharjoitukset ja taitovalmennus:

Lapsen tulisi liikkua kaksi tuntia joka päivä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Haluamme mahdollistaa suosituksen toteutumisen tarjoamalla voimisteluryhmän pääharjoituksen lisäksi lisäharjoituksia, joihin voi osallistua edullisesti oman iän ja kiinnostuksen mukaan. Lisäharjoituksiin kuuluu voimistelua, tanssia ja akrobatiaa.

Taitovalmennuksessa syvennetään voimistelun alkeisryhmissä opittuja taitoja voimistelun perustaitoja painottaen. Ryhmä on tarkoitettu kaikille innokkaille voimistelijoillemme, jotka haluavat voimistella toisenkin kerran viikossa. Ryhmää suositellaan etenkin niille, jotka haluavat jossain vaiheessa siirtyä joukkuevoimistelun valmennusryhmiin. Tanssi ja akrobatia tukevat voimistelutaitojen kehittymistä ja monipuolistavat viikottaista liikunta-annosta.

Lisäharjoitusten hinta 50 € syksy + 50 € kevät.

Ohjaajat:

Ryhmän ohjaajina toimivat Jenna Marjakangas ja Miranda Manner sekä Jenni Kaunisto. Me aloitimme ohjaaja uramme Järvenpään Voimistelijoissa apuohjaajina keväällä 2015 ja nyt alkavalla kaudella 2017-2018 ohjaamme ja valmennamme useita seuramme ryhmiä.

Olemme kaikki lukio opiskelijoita ja koulutukseltamme Suomen Voimisteluliiton 1-tason ohjaajia. Harrastamme itse joukkuevoimistelua JäV:in omisissa ryhmissä tai HJM- seurayhteistyön Freyat-joukkueissa. (Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta, Järvenpään Voimistelijat ja Mäntsälän Voimistelijat)

Olemme harrastaneet eri urheilulajeja pienestä pitäen ja voimistelu on ollut lähellä sydämiämme monen monta vuotta. Meistä on tärkeää näyttää lapsille ja nuorille, kuinka hauskaa ja tärkeää liikunta ja terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen on. Ohjaajana meidän mielestämme parasta on nähdä kuinka nuoret jumpparit ja vähän vanhemmatkin onnistuvat ja oppivat uutta!

Ohjaajien yhteystiedot:

Tulemme laittamaan kaikki kuukausikirjeet ja muut infot meidän yhteiseltä sähköpostillamme jennajamiranda@gmail.com. Toivomme, että laittaisitte tähän sähköpostiosoitteeseen kaikki harrastusta koskevat asiat, mutta meihin voi ottaa yhteyttä myös omien sähköpostiosoitteidemme kautta

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.