People-to-people euregio

Press F11 for computer

Ben Verheij, bestuurslid van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek – West Münsterland, heeft Rob ter Woord een jaar geleden gevraagd om met Marianum deel te nemen aan het symposium "250 jaar Grens". Er werd afgesproken dat een leerling een toespraak zou houden. De heer Ter Woord vroeg Naomi Dibbets, die nu in havo-5 zit, om dat te doen.

Tijdens het symposium “250 Jahre deutsch-niederländische Grenze” op 24 september waren veel mensen getuige van de presentatie van Naomi Dibbets. De toespraak was (in het Duits) geschreven door havo- en vwo-leerlingen uit leerjaren 3, 4 en 5 van vorig schooljaar. Zij hadden een opstel geschreven met als thema “De verhouding Nederland en Duitsland in 2040.” De heer Ter Woord had daarvan een samenhangend verhaal gemaakt. (U hebt hierover waarschijnlijk gelezen in de nieuwsbrief van week 41, dus van 14 oktober 2016.)

De reactie van Ben Verheij was toen: “In mijn én in de ogen van velen was de bijdrage van Naomi Dibbets een van de hoogtepunten van het symposium. Een zeer verrassende blik in de toekomst uitgesproken in perfect Duits! Zij was een van de weinigen die alle aanwezigen aan het lachen heeft gekregen en dat is heel belangrijk, omdat dergelijke symposia vaak veel diepgravende bijdragen hebben en dan is zo’n bijdrage een zeer welkome variant!“

Fabian Nienhaus, leerling Gymnasium Burlo, houdt zijn toespraak

De bijeenkomst vond plaats op het toneel van schouwburg De Storm.

Op dinsdag 27 september organiseerden de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een bijeenkomst in Theater de Storm met als thema: “Hoe kunnen we leerlingen voorbereiden op het leven in een internationale, Duits-Nederlandse Euregio?”. Hiervoor waren vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties in de betreffende gemeenten uitgenodigd.

Het was een interactieve bijeenkomst in de vorm van een World Café. Er werd die avond gediscussieerd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van buurtaalonderwijs, uitwisselingsactiviteiten en stages/beroepsoriëntatie/studiemogelijkheden. Speciale gast die avond was de heer Freddy Heinzel, Honorair Consul der Nederlanden. In zijn toespraak maakte hij duidelijk dat de kennis van de Duitse taal het unique selling point van Nederland is ten opzichte van de andere buurlanden van Duitsland.

Paul van Dun (rechts op stoel), Freddy Heinzel (staand naast hem)

Tijdens deze bijeenkomst benaderde Paul van Dun namens Regio Achterhoek de heer Ter Woord met de vraag of Naomi dezelfde spreekbeurt nog een keer zou kunnen houden op vrijdag 25 november 2016, alweer in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Hier vond het jaarlijkse burgemeesterstreffen van de Achterhoekse en Borkense burgemeesters plaats. Ook hier kreeg Naomi veel waardering: “Een mooi verhaal, dat ze keurig in zowel Duits als Nederlands voordroeg!”

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de burgemeester van Oost Gelre, Annette Bronsvoort, Scholengemeenschap Marianum voor de People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 genomineerd.

De heer Ter Woord mocht een groep leerlingen meebrengen naar de uitreiking in Gronau op 20 januari 2017. Omdat bijna alle leerlingen uit havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6 die de opstellen geschreven hadden op vrijdagmiddag een toets hadden, had hij klas G3A1 gevraagd om mee te komen. Samen met twee andere begeleiders, docent Duits Roel Lebbink en teamleider Javier Castilla Martin, mocht de klas voorafgaand aan de receptie, op kosten van de Euregio, het “rock’n’popmuseum” bezoeken. Zij wisten totaal niets van de prijsuitreiking, want dat moest geheim blijven van de Euregio.

Zij waren dus blij verrast toen zij samen met Naomi Dibbets op het toneel mochten verschijnen om namens het Marianum de prijs in ontvangst te nemen en gefotografeerd te worden. Naomi hield daarna voor de derde keer deze toespraak.

Uit de Duitse pers: “Für ihre kreativen – und nicht nur humorvollen – Gedanken über die deutsch-niederländische Zukunft erhielt die Schule am Freitag den People-to-People-Euregio-Preis.”

Ook tijdens deze bijeenkomst was Naomi een van de weinigen die alle aanwezigen aan het lachen heeft gekregen en dat werd opnieuw enorm gewaardeerd.

Het verhaal is nog niet helemaal afgelopen. Over 2 weken zal Kees van Eunen op school komen om met de heer Ter Woord en Naomi Dibbets een interview te houden. Kees: "Ik heb met de redactie van Levende Talen Magazine afgesproken dat er een artikeltje over jullie in mag komen."

Inmiddels heeft Ben Verheij ook alweer gebeld. Er zal in 2018 iets gaan gebeuren waarvoor hij onze medewerking nodig heeft ..... Meer wilde hij nog niet kwijt.

Javier Castilla Martin is met Paul van Dun bezig met het opzetten van het project MINT:

  • Voor het project MINT zijn wij op zoek naar leerlingen die goed zijn in de exacte vakken. Dat kunnen leerlingen vmbo, mavo, havo en vwo zijn. Het is de bedoeling dat zij in een groepje van 10 leerlingen met een qua leeftijd/intelligentie vergelijkbaar groepje Duitse leerlingen samen 1 dag aan een project gaan werken.
  • De leraar Duits heeft een bemiddelende rol. Er zullen eerst wat algemene e-mails etc. verstuurd moeten worden, zodat de leerlingen al een idee hebben met wie ze die dag te maken zullen krijgen.
  • Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een collega van de exacte vakken die dag ook aanwezig zal zijn op de locatie die door de Euregio wordt uitgezocht.
  • HET KOST HELEMAAL NIETS. Alle kosten worden door de Euregio vergoed.

Joske van Huet heeft mij gevraagd mee te doen met het volgende project:

Het is de bedoeling dat Duits een rol gaat spelen in dit project. Op dit moment ben ik met een aantal klassen aan het brainstormen over de mogelijkheden.

Voor Engels doet Maria Dicker mee.

Gemaakt met Adobe Spark.

20 minuten werk!

Maak zelf ook heel snel een leuke website!

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "albert einstein physics relativity" • Alex Hans3n - "Chemistry 2009" • moedermens - "Mainzelmännchen"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.