Loading

Tenner i krise Koronapandemien førte til stengte tannklinikker og avlyste tannlegetimer. Situasjonen rammer trolig over 200 000 nordmenn. Julianna Weber (34) har gått med tannverk i over to måneder.

Tekst/foto/illustrasjon: Eline Molvær Løndal, Maria Hushovd Folgerø, Mathilde Waale

Det var en sånn skarp og ekkel smerte. Hele høyre side av munnen gjorde vondt, og jeg følte at det var noe som måtte rotfylles.

Julianna Weber (34) gnir hånden mot den vonde tannen på utsiden av kinnet sitt. Smertene kommer fra hennes arvelige tannsykdom som enda en gang har gitt henne infeksjon i en tann.

Weber titter utover mot slottsparken og myser fra solen som allerede har rukket å komme høyt på himmelen denne maidagen. Det er tirsdag og klokken er 10. På denne tiden hadde trebarnsmoren vanligvis vært på kontoret i samtale med en pasient. Weber startet nylig for seg selv som hypnoterapeut, men da koronapandemien brøt ut ble hun nødt til å stenge ned bedriften midlertidig på grunn av smittefare.

12. mars 2020 varslet nemlig den norske regjeringen tiltak for å redusere smitte av Covid-19-viruset.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen.

Samme dag fikk Julianna Weber sterke smerter i en jeksel. Landets tannklinikker stengte ned og tannlegetimer ble avlyst.

Nå har hun hatt vondt i to måneder.

Når jeg drikker eller spiser noe kaldt som kommer nær tannen, gjør det kjempevondt.

Trolig over 200 000 får ikke tannbehandling

Julianna Weber er ikke alene. Landets tannklinikker ble helt eller delvis stengt i to måneder, og tannleger varsler store etterslep. Det vil si lange pasientkøer og vedvarende uregelmessig drift på klinikkene i måneder fremover. Alt fra avtalte tannlegesjekker til spontane rotfyllinger og omfattende narkosebehandlinger blir satt på vent. Situasjonen vil sannsynligvis ende med å påvirke over 200 000 pasienter.

Dette er kun Journalens utregninger. Tallene vi kommer frem til er ikke nøyaktige. Utregningen er et forsøk på å vise det omtrentlige omfanget av påvirkede, i større og mindre grad, av et redusert tannhelsetilbud. Journalen sannsynliggjør utregningen på bakgrunn av opplysninger om tannhelsetilbudet under koronapandemien, og innhenting av data fra fylkestannleger, samt tannleger og tannklinikker fra offentlig og privat sektor.

Antall årlige tannbehandlinger er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utførte tannbehandlinger

Journalen har spurt noen av landets fylkestannleger om antall utførte tannbehandlinger i perioden hvor korona herjet som verst, samt i den samme perioden året før. Tallene viser en svært stor nedgang i antall behandlede, og de underbygger dermed Journalens utregninger.

Modellen under viser antall utførte tannbehandlinger i fire norske fylker. De blå kolonnene viser hvor mange behandlinger som ble utført fra 16. mars til 16. april i 2019. De røde kolonnene illustrerer antall behandlede i den samme perioden dette året. Periodene er valgt for å vise hvor stor innvirkning koronarestriksjonene har hatt på tanntilbudet.

Tallene er hentet fra landets fylkestannleger, og de gjelder derfor for den offentlige tannhelsetjenesten.

Vi ser at de fire fylkene samlet har hatt en nedgang på hele 97 prosent. Oslo fylkeskommune gikk ned med 97 prosent på antall behandlinger, Nordland med 98 prosent, Agder med 96 prosent, og Trøndelag topper listen med en nedgang på hele 99 prosent. Likevel er det Oslos offentlige tjeneste som har hatt det største fallet.

– Det ser ut til at vi samlet har hatt rundt 16.000 færre besøk per måned enn tilsvarende måned i fjor, sier daværende fylkestannlege i Oslo, Lene Helweg-Larsen.

Ber folk fikse tennene selv

Fylkestannlegen i Innlandet, Claes Thorbjørn Næsheim, oppfordret tannpasienter til å fikse enkle akuttilfeller selv. Dette omtalte NRK i mars. I artikkelen forteller Næsheim at dersom man mister en fylling, kan man bruke tyggegummi for å fikse problemet foreløpig.

– Det blir som en midlertidig fylling som kan hjelpe en liten stund, uttalte fylkestannlegen til NRK.

Når Journalen kontakter Næsheim to måneder senere, er lyden i fløyta noe annerledes.

– Situasjonen var helt spesiell, og de rådene ga jeg med et snev av humor. Jeg mener fremdeles at dersom man har skarpe kanter i tennene, kan man selv slipe disse med sandpapir. Men jeg står ikke direkte inne for det jeg sa ellers, meddeler Næsheim.

Julianna Weber (34) har hatt store tannproblemer hele sitt voksne liv. Både hun og hennes bror lever med en arvelig tannsykdom fra farssiden, der noen av tennene smuldrer opp. Problemene begynte da hun som 19-åring fikk sin første rotfylling. Siden den gang har hun vært gjennom mange smertefulle fyllinger og trukket tre tenner.

På grunn av hennes tidligere opplevelser er hun i dette tilfellet overbevist om at hun trenger en rotfylling.

Kontaktet ikke tannlege

Da samfunnet stengte ned fikk Weber høre at kun akutte tilfeller skulle behandles på tannklinikkene. Tross de sterke smertene hun hadde, følte hun selv at hun ikke var blant pasientene som kunne bli behandlet.

– Tannklinikkene stengte jo ned med en gang, og jeg forsto det sånn at bare de som allerede hadde time ville få behandling. Derfor har jeg gått ut ifra at jeg ikke får time hos tannlege, sier Weber.

Fylkestannleger og Den norske tannlegeforeningen (NTF) presiserer at dersom du har så sterke tannsmerter at du har nedsatt allmenntilstand, må du oppsøke tannlege. Likevel har de rådet folk til å tenke seg godt om før de kontakter tannlegene. I tillegg skriver riksmediet NRK en sak om hvordan man fikser tannproblemene på egenhånd under koronapandemien.

Tannproblemet til Weber kunne muligens ha blitt vurdert til akutt nok til å bli behandlet under koronaperioden, hvis hun hadde kontaktet tannlege. Har kommunikasjonen utad vært god nok når Weber, som har mer erfaring med tannhelsetjenesten enn de fleste, ikke skjønte at hun kanskje kunne bli behandlet?

Næsheim, fylkestannlegen i Innlandet, tror imidlertid ikke at rådene han ga i mars har påvirket folk til å eksperimentere hjemme.

– Vi har fått mange telefoner fra pasienter som har hatt plager i tennene, og disse har vi forsøkt å ha veiledende smertebehandling med på telefon. De som har hatt behov for reell hjelp har så klart fått det. Hjemmereparasjon av tenner er ikke en ideell løsning, sier Næsheim til Journalen.

Jeg har tenkt at jeg bare er nødt til å holde ut smertene til den dagen det åpner opp igjen, sier Julianna Weber.

Tomt for smertestillende

De første dagene etter at tannproblemet oppsto, forsøkte Julianna Weber å pusse den vonde tannen med antibakteriell pasta. Det hjalp en liten periode, men ikke for den intense pinen som kom etter hvert.

– Når man får så vondt som det jeg fikk i en situasjon hvor tannklinikkene er stengt, da er smertestillende det eneste som hjelper, sier Weber som vanligvis ville ringt til sin faste privatklinikk i Bogstadveien i Oslo.

Weber bestemte seg for å ta saken i egne hender, men dette skulle det vise seg at hun ikke var alene om. Da hun dro for å kjøpe Paracet på nærbutikker og apoteker, oppdaget hun at det var utsolgt.

Da smittetiltakene ble innført begynte folk å kjøpe inn ekstra varer. Hamstringen førte til at det gikk tomt for en rekke varer i butikkhyllene, blant annet smertestillende.

Det var ingen Paracet å få noen steder. Da ble jeg forbanna!

En annen grunn til at Weber gikk ut ifra at hun ikke ville få tannbehandling, er fordi at sønnen hennes sitt tannproblem ble utsatt til juni. Fem år gamle Jan Marcus Weber går rundt med et hull i en av de bakerste tennene sine.

– Han fikk egentlig time i april for å fikse hullet, men den ble utsatt i to måneder, sier moren som mente at hun umulig kunne få tannlegetime når sønnen ikke fikk det.

Frykter økning av traumer hos barn

Barn som Jan Marcus får gratis tannbehandling hos de offentlige tannklinikkene. På grunn av stengte klinikker og redusert bemanning i koronatider, frykter tannlege Saba Akhtar for barnas fremtidige tannhelse.

De fleste tannlegetimer har blitt utsatt. Det kan føre til mer traumer blant de unge pasientene våre, sier Akhtar.

Akhtar jobber på Ulsrud tannklinikk som ble valgt ut til å være «smitteklinikken» i Oslo. Dette var etter oppfordring fra Helsedirektoratet. Fra 25. mars begynte klinikken å ta imot smittede og mistenkt smittede pasienter som tilhører den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo.

– Det er klart at i en periode hvor man prøver å behandle situasjoner med minst mulig pasientkontakt, blir arbeidet særlig utfordrende på en tannklinikk. Vi blir virkelig utfordret faglig, sier Akhtar.

Klinikken har måttet omstille driften. Tannlegene og tannhelsesekretærene har fått nøye opplæring i smittevern, og ledelsen har anskaffet smittevernsutstyr som er i tråd med anbefalinger.

Var ikke forberedt

Julianna Weber har gått med sterke tannsmerter i to måneder, kanskje unødvendig. Hvorfor visste hun ikke at hun kanskje kunne ha fått hjelp tidligere?

Iram Kazmi, tannlege på privatklinikken Nordic Smile på Oppegård i Viken fylke, peker på dårlig kommunkasjon i tannhelsetjenesten under koronaperioden.

Vi var ikke forberedt. Det skulle ha vært bedre kommunikasjon mellom Tannlegeforeningen og myndighetene, sier Kazmi.

– Tannlegeforeningen har hatt en løpende dialog med helsemyndighetene gjennom hele perioden fra 12. mars, svarer fagsjef i Den norske tannlegeforening (NTF), Kirsten N. Ahlsen.

Dårlige tider for private klinikker

Tannklinikken på Oppegård der Iram Kazmi jobber, har blitt hardt økonomisk rammet av smittetiltakene. Til vanlig behandler de rundt 150 personer hver måned, men fra mars til april i år, behandlet de kun tre pasienter på seks uker. Klinikken har tapt mer enn 90 prosent av inntektene.

Vi har opplevd store økonomiske tap og mye stress. Dette er dårlige tider for små, private tannklinikker, sier Kazmi.

Fagsjefen i NTF, Kirsten N. Ahlsen, informerer om at Tannlegeforeningen også er i dialog med finansdepartementet og politikere når det gjelder støtteordninger for tannleger som rammes økonomisk.

Det er den private tannhelsetjenesten som tar seg av flesteparten av den voksne befolkningen. På spørsmålet om hvor mange pasienter i privat tannhelsetjeneste som har mistet tannbehandling, svarer Ahlsen at Tannlegeforeningen ikke har noen tall.

– Det er den offentlige tannhelsetjenesten som har ansvar for å sikre at det er tilgjengelige beredskapsklinikker, sier fagsjefen.

Offentlig klinikk i utsatt område

Tannklinikken på Tøyen tar hånd om den bydelen i Oslo som har flest smittede i hele Norge. I midten av mars reduserte tannklinikksjef Semira Wiik Aram bemanningen fra fem til én tannlege på klinikken.

Vi har mange pasienter i risikogruppen, så vi er nødt til å åpne opp vårt tilbud forsiktig slik at vi ikke blir en smittekilde, sier Aram.

Pasientene kan sende inn bilder av tennene sine slik at tannlegene kan vurdere behandlingsbehovet. Tannklinikksjefen mener at de har taklet situasjon godt, men påpeker at situasjonen fører med seg store konsekvenser for fremtiden.

– Det vil ta lang tid før vi er i normal drift igjen, og kan tilby våre pasienter time hos tannlege eller tannpleier hvis ikke det er akutt, forteller Aram.

Trenger tydeligere kriseplaner

Hver fylkeskommune er ansvarlig for å utvikle kriseplaner for den offentlige tannhelsetjenesten i regionen. Oslo fylkeskommune har en egen beredskapsplan der det er skissert ulike scenarioer for kriser. Selv om det har vært mulig å følge planen under koronakrisen, har det vært mangler, både i selve planen og utføringen av den.

– Vi har fått retningslinjer fra øvrig hold, men jeg synes at de kunne kommet raskere på plass, sier tannklinikksjef på Tøyen, Semira Wiik Aram.

De offentlige tannklinikkene i Oslo har hatt god kommunikasjon med ledelsen under koronaperioden, men også daværende fylkestannlege pekte på forbedringspotensial da Journalen snakket med henne i starten av mai.

– Jeg tror at vi har undervurdert hvor mange ting som skulle på plass. Hadde vi planlagt tydeligere hvem ute i tjenesten som skal tre inn og bidra, ville vi hatt mer arbeidskraft og mindre arbeidstrykk, påpeker Lene Helweg-Larsen.

Lene Helweg-Larsen som var fylkestannlege i Oslo da koronapandemien brøt ut, poengter at de har fulgt anbefalingene fra helsemyndighetene. Foto: Privat.

– Vi skulle også hatt mer smittevernutstyr på lager, sier Helweg-Larsen og begrunner mangelen med at de ikke så for seg at det kunne bli nødvendig med store mengder av blant annet åndedrettsvern.

Kanskje slutten på to pinefulle måneder

I mellomtiden ser Julianna Weber positivt på at samfunnet sakte men sikkert åpnes opp igjen. Hun gleder seg til at sønnen Jan Marcus Weber endelig får dra til tannlege for å fikse hullet i tannen.

Selv har hun nå rådført seg hos sønnens offentlige tannklinikk. De har henvist henne til privatklinikker som muligens kan tilby henne en rotfylling i nærmeste fremtid. Etter to måneder kan kanskje Weber få en slutt på den intense tannpinen.

Jeg ser frem til å få det fikset, sånn at jeg slipper å ha det vondt og spise Paracet, sier Weber.
Nå undersøker Julianna Weber mulighetene for å få tannproblemet sitt fikset hos en privat tannlege.
Created By
Eline Molvær Løndal
Appreciate

Credits:

Eline Molvær Løndal, Mathilde Waale, Maria Hushovd Folgerø