PLC PÆdagogisk læringscenter

Velkommen til vores bibliotek fra A til Å

Aktiviteter har vi masser af her på PLC.

Prøv bare at læse dette alfabet, der er spækket med de...

Aktiviteter vi har i løbet af skoleåret.

Bøger har vi masser af.

Nogle klasser besøger os fast en gang om ugen.

I 2014 havde eleverne på Lille Værløse Skole 26.716 udlån.

Vi laver også emne- og temakasser til lærerne, som de kan tage med ud i klasserne.

Computere. Vi har computerrum til gruppearbejde.

Øer med computer samt stand med søgemaskiner.

Medarbejderne på PLC er behjælpelige med diverse computerprogrammer, printning m.m.

Dansk, tysk, matematik, engelsk, historie…..

Vi sørger for udlån af taskebøger og klassesæt.

Bøgerne bliver afleveret en gang om året, og eleverne får bøger med til næste skoleår samtidig.

Elever som bogopsættere.

Vi har ansat 3 elever til at sætte afleverede bøger på plads.

Fokustid og faglig fordybelse.

Pædagoger og lærere bruger PLC til disse timer.

Forside. Vi sørger for, at der løbende er friske nyheder på skolens hjemmeside.

Gruppearbejde.

Udskolingen laver tit gruppearbejde på PLC, hvor der er gruppeborde, man kan sidde ved.

Halloween er meget populært her på PLC.

Vi pynter uhyggeligt op og har oplæsning om gys og halloween på både dansk og engelsk.

Ipads kan man låne på biblioteket.

Både enkeltvis og samlet.

Vi sørger for at indkøbe og installere apps til maskinerne.

Indkøb af nye bøger til vores samling.

Julebøger, juleideer, juleoplæsning, julehygge og julepynt.

December er en travl måned, hvor vi har masser af aktiviteter.

Kurser. Vi afholder forskellige kurser her på PLC.

Biblioteksorientering, instruktion om hvordan man bruger kopimaskinen og printer.

Læsningens dag. Hvert år d.8/9 fejrer vi den internationale læsedag.

Hele skolen i fuld gang med forskellige læseaktiviteter, ofte har vi forfattere på besøg.

Temaet for dagen kan variere: eventyr, faglig læsning, forfatterskab eller lign.

Læseteater. Hvert år afholdes der konkurrence for alle 3. klasserne i kommunen. Klasserne øver sig i et tekststykke, som så skal fremføres for de andre skolers 3. klasser.

Morgensamlinger.

Vi har tit en lille reklame for Plc eller et indslag til vores fælles morgensang.

Nummerede bøger. Alle vores fagbøger er sat op efter fagtallene.

Så man altid kan finde lige det man søger.

Oplæsning for indskolingen.

Vi læser gerne en god bog for de små klasser.

Patrulje. It- patrulje.

8. klasserne kan bookes til it-support i deres undervisning.

I samarbejde med PLC planlægger vi hvilke it-tilbud, de kan hjælpe med.

Quiz . Vi har altid små quizzer på biblioteket.

Hvor man kan undres, lege og udfordre sig selv.

Reservér en bog.

Mange af vores elever er vilde med bøger og reservereR flittigt bøger, som kan hentes, når de er blevet afleveret.

Sommerferiebøger. Lån en serie til din ferie.

Tape, sakse, lim og lærertyggegummi er ting, du kan hente på PLC.

Udstillinger.

Vi har mange udstillinger af bøger, events og mærkedage.

Vores udstillinger viser, hvad klasserne arbejder med lige nu.

Eleverne udstiller deres produktioner i vores mange udstillingsskabe.

Udeskole, vi har en køkkenhave, man kan låne for et skoleår.

Vejledning af lærere og elever.

Vi hjælper med at finde bøger, hjemmesider, materialer, brugen af it-programmer og meget mere.

X,Y,Z,Æ,Ø. Vi har masser af bøger om....

X-faktor, yndige prinsesser, zebraer, æbler og Østersøen.

Åbningstider. Vi har åbent hver dag fra 8.00-13.30

Nogle dage er der fokustid på biblioteket, så er der åbent lidt længere.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.