Zonne-energie Necati 2k3

Waarom doe ik over zonne-energie ?

Zonnepanelen

De zon

zonneboiler

Slot

Waarom heb ik voor de zonne-energie gekozen ?

Ik heb voor zonne-energie gekozen omdat me de zon interessant leek en zonnepanelen. Ik wou er meer over weten hoe zonnepanelen werken en de kracht van de zon. Tot nu toe is het leuk.

Zonnepanelen

Uit de zon kan je energie uit krijgen. Door het gebruiken van zonnepanelen kan je energie winnen. Met het energie van de zon kan je alles mee doen zoals: koken of tv kijken eigenlijk bijna alles. Zonnen panelen kan je laten zetten. Je moet voor zonnepanelen betalen dat is best wel duur maar door het te gebruiken betaal je minder voor elektrische tijd dus je wint het geld terug. Het is best wel slim. Maar het elektrischetijd kan wel opraken. Als je echt veel electriciteit gebruikt is het gebruik van zonnepanelen wel handig. Je huis moet wel een schuine dak of een rechte. Je huis moet wel op de kant staan waar de zon opgaat en omlaag gaat en kijken of er wel zon op komt wamt anders heb je er niks aan. Er mag geen bomen tegenover staan of een groot gebouw.

De zon

De zon is een ster. Het is een soort van warmtebron. Het geeft warmte en licht af. De zon is groter dan de wereld. De zon is van de aarde 149.598.000 km In het midden in de zon is het 15 miljoen graden Celsius. Op de zon is het 6000 graden Celsius. Als de zon kapot gaat of weg gaat gaat het leven op de aarde dood want er is geen licht er groeit niks meer en het is dan te koud om te overleven.

Zonneboiler

Je kan ook met zonnepanelen water verwarmen. Door dat die platen licht krijgen en wat warmte begint het te werken het verwarmen van water waar het in zit heet boiler er zit dus water in je boiler zo krijg je warm water. Vaak in landen met zon en warme landen gebruiken ze een boiler. Maar het warm water is beperkt dus het kan op gaan bijvoorbeeld als je doucht dat je in denker koud water krijgt.

Created By
Necati Ebecek
Appreciate

Credits:

Dit is mijn sprake page

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.