Loading

Kunsthåndværk Et blik på de sidste ugers aktiviteter

Ugerne på Kunsthåndværk kan være meget forskellige. Vi har de sidste par uger haft gang i mange ting og en del ude af huset. Vi har blandt andet deltaget i Regatta på havnen i Aalborg hvor vi solgte nogle af vores varer og lavede keyhangers af kernelæder.

Billeder fra Aalborg Regatta
Hvert år er vi meget inde over Nibe Festivalen og i år er det et spændende stort projekt der hedder Lysningen. Vi har malet dette det er blevet så flot oppe i skoven. I næste uge skal vi derud igen og hjælpe med diverse pynt så festivalen bliver super flot.
Derudover har Vi har altid gang små produktioner på værkstedet, her en bestillings opgave med en nøddeknækker som skal males.
I sidste uge var vi på endagstur til Gøteborg, hvor vi besøgte Gøteborgs Kunstmuseum. Det var en stor oplevelse og eleverne var på arbejde med deres skitsebøger.

Credits:

Foto: Kunsthåndværk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.